BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/25

​EU:n Kauppakamari julkaisi alkukuusta vuosittaisen European Business in China -kyselytutkimuksensa tulokset. Viime vuoden tapaan lähes puolet Kiinassa toimivista eurooppalaisyrityksistä pitää suurimpana haasteenaan maan talouskasvun hidastumista. Kyselyyn vastanneista yli 500 yrityksestä yli puolet on edelleen kasvattanut tulostaan, mutta odotukset niin kasvun kuin tuottojen suhteen ovat heikentyneet.

Kyselyssä nousi esiin yritysten huoli nousevista työvoimakustannuksista. Monet yritykset suunnittelevat heikkojen kasvu- ja tulosnäkymien vuoksi investointien vähentämistä ja palkkakulujen leikkaamista. Vaikka yritykset ensisijaisesti pyrkivät kustannusten karsimiseen pysyäkseen Kiinan tärkeillä markkinoilla, työvoimakustannusten pitkään jatkunut nousu ja valuuttakurssin vahvistuminen ovat jo johtaneet siihen, että monet työvoimavaltaiset toimialat ovat siirtäneet tuotantoaan muihin Aasian maihin.

Lainsäädäntöön ja muuhun sääntelyyn liittyvät ongelmat ovat kyselyyn vastanneiden yritysten mukaan pysyneet lähes samoina viime vuoteen nähden. Ulkomaiset yritykset kokevat Kiinan lainsäädännön epäselvyydet, byrokratian ja mielivallan suurina ongelmina liiketoiminnan kannalta.

Eurooppalaisyritykset peräänkuuluttavat uudistuksia ja parannuksia yritysten toimintaympäristöön, jotka helpottaisivat esimerkiksi tuotekehitystä ja innovointia. Kiinassa T&K-toimintaa harjoittavien yritysten osuus ei ole viimeisen viiden vuoden aikana kasvanut, ja suuri osa näistäkin yrityksistä lähinnä muokkaa tuotteita ja palveluita paikallisille asiakkaille sopiviksi. Lähes 60 % vastanneista yrityksistä kokee, että Kiinan tiukka verkkosääntely ja monien kansainvälisten palveluiden, kuten Googlen, käytön esto haittaa liiketoimintaa. On selvää, että kiristyvä verkkovalvonta ja sensuuri vaikeuttavat niin ulkomaalaisten kuin kiinalaistenkin yritysten toimintaa.


Näytä viikkokatsaus 2015/24 Näytä viikkokatsaus 2015/26