BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/25

​Toukokuun tiedot Kiinan talouskehityksestä eivät juuri muuta aiempaa kuvaa kasvun hidastumisesta. Teollisuustuotannon vuosikasvu oli aikaisempien kuukausien tapaan 6 prosentin paikkeilla ja talouden palvelupuolta edustava vähittäiskaupan määrä oli 10 % suurempi kuin vuosi sitten. Sähkön tuotanto on viime kuukausina jäänyt lähelle viime vuoden tasoa.  

Vaikka teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kasvun hidastuminen näyttää pysähtyneen, kysyntätekijät viittaavat hidastumisen jatkuvan. Investointien (fixed asset investments, FAI) vuosikasvu jatkoi toukokuussa voimakasta hidastumista, ja alkuvuoden ulkomaankauppatiedot viittaavat vientikysynnän olevan vaisua. On vaikea nähdä, että nykytilanteessa jo ennestään nopeasti kasvava yksityinen kulutus voisi korvata muiden kysyntäerien kasvun hidastumista. 

Ostopäällikköindeksien mukaan teollisuuden työvoiman tarve on jo pitkään ollut laskussa, mutta tilanne on vakaa. Palvelusektorilla työvoimatilanne sen sijaan näyttää alkuvuonna heikentyneen nopeasti, joskaan muuta näyttöä yleisemmästä työmarkkinatilanteen heikkenemisestä ei ole.


Näytä viikkokatsaus 2015/24 Näytä viikkokatsaus 2015/26