BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2015/25

​Pietarin pankkikonferenssissa kesäkuun alussa puhuneen Nabiullinan mukaan valuuttavarannon nykyinen taso (360 mrd. dollaria) on perinteisillä mittareilla tarkasteltuna täysin riittävä. Varanto esimerkiksi kattaa edelleen lähes 11 kuukauden tuontimenot. Venäjän talouden ja nykyisen markkinatilanteen erityispiirteiden vuoksi Nabiullina kuitenkin pitää optimaalisena, että valuuttavaranto kattaisi 2-3 vuoden huomattavan pääoman ulosvirtauksen. Keskuspankin arvion mukaan tämä vaatii 500 mrd. dollarin valuuttavarantoa. Viime vuonna Venäjän valuuttavaranto supistui noin 125 mrd. dollarilla lähinnä pääoman ulosvirtauksen vuoksi.

Nabiullinan mukaan 500 mrd. dollarin valuuttavaranto pyritään kokoamaan valuuttaostoilla vähitellen useamman vuoden aikana. Keskuspankki aloitti ostot toukokuun puolivälissä ja on siitä lähtien ostanut valuuttaa lähes joka päivä, useimmiten 200 milj. dollaria päivässä. Yhteensä valuuttaostoja oli kertynyt 15.6. mennessä noin 3,8 mrd. dollaria.    

Keskuspankki on korostanut, että valuuttavarannon vähittäinen kasvattaminen ei ole ristiriidassa nykyisen rahapolitiikan inflaatiotavoitteen kanssa eikä sen tarkoituksena ole pitää yllä mitään tiettyä ruplan kurssia. Rupla alkoi heikentyä euroon ja dollariin nähden toukokuun lopulla usean kuukauden vahvistumisen jälkeen, mutta viime päivinä sen kehitys on ollut vakaampaa. Useat keskuspankin valuuttaostoja koskevat markkinatoimijoiden kommentit ovat heijastaneet yllättyneisyyttä nykyisestä toimintalinjasta sitä taustaa vasten, että keskuspankki ilmoitti marraskuussa ruplan kelluvan.

Venäjän valuuttavaranto 4.1.2002−5.6.2015, mrd. dollaria
201525v2.png
Lähde: Venäjän keskuspankki


Näytä viikkokatsaus 2015/24 Näytä viikkokatsaus 2015/26