BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly 2015/24

​Tiistaina 9.6. keskeinen osakeindeksien tuottaja MSCI ilmoitti, että Kiinan juan-määräisiä A-osakkeita ei vielä liitetä yhtiön nousevien talouksien indeksiin. MSCI:n mukaan Kiinan pääomamarkkinoita on viimeisen vuoden aikana vapautettu huomattavasti, mistä esimerkkeinä ovat Shanghain ja Hongkongin välinen pörssikytkös, ulkomaisten juan-määräisten investointien (RQFII) salliminen aikaisempaa useammassa kaupungissa sekä pääomatulojen verotuksen selkeyttäminen. Avautumisesta huolimatta Kiinaan suuntautuvia osakeinvestointeja vaikeuttavat mm. nykyisen kiintiöjärjestelmän jäykkyys, ennakoimattomuus ja läpinäkyvyyden puute sekä pääomien liikkuvuuden ja sijoitusinstrumenttien likvidiyden rajoitukset. Myös edunsaajien (beneficial owner) asemaan sijoitusketjussa liittyy vielä epäilyksiä, vaikka Kiinan rahamarkkinoiden säätelyviranomainen CSRC onkin äskettäin selkeyttänyt määräyksiä.

MSCI arvioi, että Kiina etenee hyvää vauhtia pääomamarkkinoiden avaamisessa. Yhtiön mukaan Manner-Kiinan liittäminen MSCI EM  indeksiin tapahtuu asteittain. Tällä hetkellä Hongkongissa listattujen mannerkiinalaisten H-osakkeiden paino indeksissä on noin 25 %, ja vuoden sisällä indeksiin lisätään myös muualla ulkomailla noteerattuja osakkeita. A-osakkeiden lisääminen indeksiin aloitetaan vähitellen sijoittamiseen liittyvien teknisten ongelmien ratketessa. Kiinan pääomamarkkinoiden avaaminen ja A-osakkeiden lisääminen täydellä painolla indeksiin voisi nykyarvioiden mukaan johtaa lopulta siihen, että MSCI EM  indeksissä kiinalaisosakkeiden paino nousee 44 prosenttiin. Tällöin jouduttaisiin pohtimaan Kiinan erottamista omaksi indeksiksi muiden suurten talouksien tapaan.

Osakeindeksit ohjaavat monien sijoittajien toimintaa. Muutokset MSCI EM:n kaltaisen indeksin painoissa johtavat osakemarkkinoiden ja pääomavirtojen sopeutukseen.


Näytä viikkokatsaus 2015/23 Näytä viikkokatsaus 2015/25