BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/51

Viime kuukausina Kiina on pyrkinyt monin toimin tukemaan hiipunutta talouskasvuaan (ks. BOFIT Viikkokatsaus 44/2023). Toimet ovat olleet maltillisia ja alkavat hiljalleen vaikuttaa. Marraskuussa teollisuustuotanto ja vähittäiskauppa piristyivät hieman lokakuuhun verrattuna. Monilla sektoreilla vuosikasvuluvut paranivat myös siksi, että viime vuoden vertailukuukausi oli heikko, kun maassa oli runsaasti covid-tartuntoja ja tiukat koronarajoitukset olivat vielä voimassa. Investointien kehitys oli marraskuussa edelleen vaimeaa. Rakennussektorilla uusien rakennusten aloitukset, investoinnit ja asuntokauppa jatkoivat vähenemistään, vaikka monet tukitoimet on kohdistettu juuri rakennussektorille. Joulukuussa Pekingin ja Shanghain kaupungit ilmoittivatkin laskevansa edelleen asuntojen ostossa vaadittua käsirahaosuutta ja helpotuksista asuntojen myyntivoittoverotukseen. Vuonna 2023 BKT:n odotetaan kasvavan hieman yli 5 %.

Kiinan talouden kasvuvauhdin odotetaan jatkavan hiipumistaan vuonna 2024. Pandemiavuosista toipuminen ei enää tuo samanlaista vetoapua kuin vuonna 2023 ja rakenteelliset tekijät painavat kasvua (ks. BOFIT Kiina-ennuste 2023–2025). Viennin näkymä on myös heikko, kun maailmantalouden kasvun odotetaan jäävän hitaaksi ja maan ulkosuhteet lännen kanssa pysyvät kireinä. Vaikka viime kuukausina kiinteistösektoria on pyritty piristämään lukuisin toimin, supistuminen ei näytä pysähtyvän lähiaikoina. Keskushallinto ilmoitti laskevansa liikkeelle vuodenvaihteen tienoilla 1 000 mrd. juania lisävelkaa rahoittaakseen lukuisia hankkeita kuten tulvavahinkojen korjausta. Ei ole kuitenkaan selvää, muuttuuko koko julkisen talouden viritys elvyttävämmäksi. Paikallishallintojen velkaongelmat ovat merkittäviä ja niiden voi olla välttämätöntä tasapainottaa talouksiaan.

Keskeiset talouden päättäjät kokoontuivat Pekingiin 11.–12.12. vuosittaiseen talouden työkonferenssiin päättämään tulevan vuoden painopisteistä. Vuoden 2024 talouskasvulle asetettu tavoite ilmoitetaan vasta myöhemmin, mutta moni arvioi tavoitteen olevan sama ”noin 5 %” joka asetettiin myös tälle vuodelle. Talouden painopisteissä toistuvat aiemmilta vuosilta tutut teemat kuten vakauden ylläpitäminen, kotimaisen kysynnän vahvistaminen ja teknologisen kehityksen tukeminen sekä turvallisuusnäkökulmat. On mielenkiintoista, että suunnitelmiin on kirjattu myös talouteen liittyvän propagandan vahvistaminen, alueiden väliseen protektionismiin puuttuminen ja julkisen talouden uudistuksien suunnittelu. Kiinteistösektorin, paikallishallintojen velkaantuneisuuden sekä pienten ja keskisuurten rahoituslaitosten ongelmia pyritään ratkomaan.
 

Kiinassa velkaantuminen on jatkunut nopeana.202351_ve2.png

Lähteet: BIS, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/50