BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/50

Kiinan joukkokirjamarkkinat jatkavat nopeaa kasvuaan maan taloushaasteista huolimatta. Aasian kehityspankin hallinnoiman Asian Bonds Onlinen mukaan Kiinan juan-määräisten bondimarkkinoiden koko oli vuoden puolivälissä 133 biljoonaa juania (18,3 biljoonaa USD), mikä vastaa 107 prosenttia Kiinan BKT:stä. Markkinat kasvoivat 8 % vuoden takaisesta, tosin vauhti on hidastunut huomattavasti aiemmista vuosista. Kiinan bondimarkkinat (kotimaiset velkakirjat) ovat jo maailman toiseksi suurimmat Yhdysvaltojen jälkeen.

Julkinen sektori on suurin joukkovelkakirjojen liikkeellelaskija Kiinassa. Keskus- ja paikallishallinnot sekä politiikkapankit yhteensä laskevat liikkeelle noin kaksi kolmasosaa kaikista bondeista, kun taas yritysten velkakirjat kattavat kolmanneksen. Valtavasta koostaan huolimatta Kiinan bondimarkkinat eivät ole eritysemmin ulkomaisten sijoittajien suosiossa, lähinnä Kiinan pääomavirtojen liikkeitä rajoittavien säädösten takia. Kiinalaiset liikepankit ovat suurin sijoittaja omistaessaan noin kaksi kolmasosaa liikkeellä olevista velkakirjoista, kun taas ulkomaisten sijoittajien omistusosuus on laskenut tänä vuonna noin 2 prosenttiin. Ulkomaisten sijoittajien osuus tullee kuitenkin kasvamaan tulevina vuosina, sillä Kiinan valtionvelkakirjat on viime vuosina sisällytetty suurimpiin kansainvälisiin bondi-indekseihin. Näin ollen institutionaaliset sijoittajat tulevat uudelleen allokoimaan sijoituksiaan ja lisäämään portfolioidensa Kiinan osuutta, ainakin jos he seuraavat indeksejä suoraan.

Vaikka ulkomaalaisten sijoittajien lukumäärä Kiinan bondimarkkinoilla on jatkanut tasaista kasvuaan markkinoiden uudistusten ja sijoittamisen helpottumisen myötä, sijoittajien juan-määräinen omistus on kutistunut tänä vuonna. Kiinan keskuspankin sekä Hongkongin ja Manner-Kiinan välisen joukkovelkakirjamarkkinoiden yhteistyöohjelma Bond Connectin tilastojen mukaan ulkomaisten sijoittajien omistus Kiinan bondimarkkinoilla laski 150 mrd. juania (21,2 mrd. USD) vuoden 2022 lopusta ja oli lokakuussa 3 237 mrd. juania (457 mrd. USD). Kiinan talouden heikot kasvunäkymät, kiinteistösektorin kriisi sekä korkeammat korot kehittyneissä talouksissa, kuten Yhdysvalloissa ja euroalueella, ovat johtaneet ulkomaisten sijoittajien pääoman ulosvirtaamiseen. 

Kiinan valtion velkakirjojen luottoluokitus on vaarassa laskea. Joulukuun 5. päivänä luottoluokittaja Moody’s Investors Service ilmoitti pitävänsä Kiinan valtionlainojen luottoluokituksen tasolla A1 (viidenneksi korkein luokitus 21-tasoisessa asteikossa), mutta alensi Kiinan luokituksen näkymän vakaasta negatiiviseksi. Muutoksen taustalla on luottoluokittajan odotus siitä, että Kiinan keskushallinto joutuu tukemaan rahallisesti paikallishallintoja ja valtionomisteisia yrityksiä. Lisäksi päätökseen vaikuttivat Kiinan heikot talouskasvunäkymät ja kiinteistösektorin ongelmiin liittyvät kohonneet riskit. Tästä huolimatta kiinalaisten sijoittajien kotimaan velkakirjojen kysyntä on tukenut bondimarkkinoita tänä vuonna, sillä niiden katsotaan toimivan suojaamisstrategiana epävarman taloustilanteen vallitessa. Näin ollen esimerkiksi Kiinan 10 vuoden valtion joukkolainan korko on laskenut vuoden alusta noin 0,2 %-yksikköä 2,7 prosenttiin. Kiinan bondimarkkinoiden erityispiirteistä voi lukea lisää tuoreesta BOFIT Discussion Paper -julkaisusta.

Kiinan joukkovelkakirjamarkkinan koko kasvaa nopeasti
202350_ki1_2.png
Lähteet: AsianBondsOnline ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/49 Näytä viikkokatsaus 2023/51