BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/44

BOFIT julkaisi kuluvalla viikolla uuden Kiinan talouden ennusteen jota esiteltiin Kiina-tietoiskussa (tallenne). Odotamme Kiinan talouden siirtyvän kohti hitaamman kasvun aikaa. BKT kasvaa kuluvana vuonna noin 5 %, mutta kasvu hidastuu noin 4 prosenttiin 2024 ja 3 prosenttiin 2025. Kasvua jarruttavat etenkin rakenteelliset tekijät: työikäisen väestön supistuminen, väestön nopea ikääntyminen, heikko kokonaistuottavuuden kehitys sekä se, että muutos investointivetoisesta kasvumallista kulutusvetoiseen ei etene. Tilanteen korjaamiseksi tarvittavien laajojen rakenteellisten uudistusten ei odoteta merkittävästi etenevän ennustejaksolla. Sen sijaan maan johdon odotetaan edelleen painottavan vahvasti omavaraisuutta ja kansallisen turvallisuuden vahvistamista, mitkä heijastuvat laajasti talouspolitiikkaan.

BOFIT Kiina-ennuste 2023–2025 ja kasvukontribuutiot
202344_ki1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto ja BOFIT.

Viranomaisten mahdollisuuksiin tukea kasvua liittyy aiempaa enemmän rajoitteita. Julkisen talouden alijäämät ovat olleet vuosia erittäin suuria ja samalla velkaa kertynyt huomattavasti. Etenkin elvytyksestä tavallisesti vastanneiden paikallishallintojen tilanne on vaikea rikkaimpien alueiden ulkopuolella. Rahapolitiikan keventämistä rajoittavat pääoman jo nyt suuret ulosvirtapaineet ja heikentynyt juanin kurssi. Tulevaisuuden näkymään liittyy luonnollisesti paljon riskejä. Miten maan johto puuttuu tunnistamiinsa ongelmakohtiin? Kiinan ulkosuhteiden odotetaan jatkuvan jännitteisinä länsimaiden kanssa, mutta kuinka paljon ne kiristyvät lisää? Rahoitussektorin riskit ovat edelleen koholla, kun maa on velkaantunut nopeasti, sektorista on kompleksi ja läpinäkymätön. Nähdäänkö laajempia, koko järjestelmää horjuttavia häiriöitä?

LISÄÄ TUKITOIMIA

Ennusteen julkaisemisen jälkeen saadut ostopäällikköindeksit viittaavat heikkoon talouskehitykseen lokakuussa. Teollisuusyritysten indeksi painui alle 50:n, mikä viittaa yritysten tilanteen heikentyneen syyskuuhun nähden. Palveluyritysten indeksi jäi hieman yli 50:n viestien, että yritysten tilanne parani vain hieman syyskuusta. Viime kuukausina viranomaiset ovat ilmoittaneet lukuisista pienistä toimista talouden tukemiseksi (BOFIT Viikkokatsaus 38/2023). Uusia toimia on ilmoitettu myös tämän jälkeen. Toimien odotetaan vakauttavan talouskasvua, mutta yhteisvaikutuksen jäävän kuitenkin maltilliseksi.

Lokakuun lopulla keskushallinto ilmoitti lisäävänsä velanottoa 1 000 mrd. juanilla (noin 0,8 % BKT:stä) tänä vuonna. Toimi on poikkeuksellinen, sillä viimeksi keskushallinto on päättänyt lisätä velanottoa kesken budjettikauden vuonna 2000. Joidenkin tietojen mukaan lisävaroja on tarkoitus käyttää ainakin infrastruktuurihankkeisiin. Esimerkiksi viime kesän tulvavahinkojen korjaamiseen ja tuleviin tulviin varautumiseen. Paikallishallinnoille annettiin mahdollisuus alkaa laskea liikkeelle jo ensivuodelle allokoitua velkapapereita, kun paikallishallinnoille tälle vuodelle annettu erikoisvelkakiintiö on tulossa täyteen. Päätös tasoittaa vuodenvaihteen siirtymää. Lisäksi paikallishallinoille annettiin taas mahdollisuus laskea liikkeelle velkaa tavallisesti korkeakorkoisten piilovelkojen pois maksamiseksi. Jotkut provinsseista ovat jo tehneet tätä. Toimi helpottaa paikallishallintojen rahoitusasemaa ja hillitsee hyvin korkeiksi kohonneita velanhoitokustannuksia.

Myös osakekursseja on pyritty tukemaan. Valtion omistuksia suurissa valtionomistamissa pankeissa hallinnoiva Central Huijin on ilmoittanut ostaneensa markkinoilta lisää suurten pankkien osakkeita. Myös useat valtionyhtiöt ovat viime viikkoina ilmoittaneet ostavansa omia osakkeitaan markkinoilta. Lisäksi viranomaiset ilmoittivat kuluvalla viikolla muuttaneensa vakuutuslaitosten sääntelyä niin, että niiden on jatkossa helpompi tehdä pitkäaikaisia sijoituksia osakkeisiin.


Näytä viikkokatsaus 2023/43 Näytä viikkokatsaus 2023/45