BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/51

Raakaöljyn hinta on laskenut viime kuukausina, kun maailmantalouden kasvunäkymät ovat vaimentuneet ja öljyn tarjonta lisääntynyt. Joulukuussa Brent-öljyn hinta on ollut keskimäärin 76 dollaria tynnyriltä. Öljyfutuurien mukaan hinta pysyy keskimäärin samalla tasolla myös vuonna 2024.  

Öljyn maailmanmarkkinahinnan kehitys on yksi keskeinen muuttuja myös Venäjän talousnäkymien kannalta. Venäjän ensi vuoden budjetissa noin kolmannes federaatiobudjetin tuloista on peräisin öljy- ja kaasuveroista. Keskeisin tulonlähde on öljyn kaivannaisvero, koska viime vuosina öljyverotuksen painopistettä on Venäjällä siirretty vähitellen viennistä tuotantoon. Ensi vuoden alussa öljyn vientiverot aiotaan poistaa kokonaan. Kaivannaisvero määräytyy öljyn tuotantomäärän, öljyn hinnan ja ruplan dollarikurssin pohjalta.

Venäjän ensi vuoden budjetissa venäläisen öljyn vientihinnan odotetaan olevan keskimäärin 71 dollaria tynnyriltä. Venäläiseen öljyyn kohdistuvien pakotteiden tultua voimaan öljyn vientihinta on Venäjän verotuksessa määritelty suhteessa Brent-öljyn maailmanmarkkinahintaan. Ensi vuonna laskennallinen alennus suhteessa Brentiin on 15 dollaria tynnyriltä. Jos öljyn hinta pysyy futuurimarkkinoiden mukaisesti nykytasollaan, Venäjän verotuksessa käytetty viitehinta olisi ensi vuonna keskimäärin 61 dollaria tynnyriltä eli 10 dollaria budjetoitua pienempi. Sekä venäläisissä että ulkomaisissa ennusteissa Venäjän raakaöljyn tuotannon ennakoidaan supistuvan hieman ensi vuonna.

Venäjän ensi vuoden budjettikehyksessä federaatiobudjetin alijäämäksi arvioidaan noin prosentti BKT:stä. Budjetin tulo-odotukset ovat melko optimistisia muiden kuin öljy- ja kaasutulojen osalta ja tällä hetkellä öljytulojenkin kehitys näyttäisi jäävän odotettua heikommaksi. Siten budjettialijäämä voi ensi vuonna olla odotettua suurempi. Matalampi öljyn hinta voi heikentää myös Venäjän BKT:n kasvua. Useimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan kasvavan 1–1,5 % vuonna 2024.   

Venäläisen öljyn hinnanalennus on kaventunut viime kuukausina, mutta ei hävinnyt.

202351_ve3.png

Lähteet: IEA, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/50