BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/51

Maailmantalouden kasvu on tänä vuonna ollut ennakoitua nopeampaa erityisesti Yhdysvaltojen talouden vetämänä, vaikka rahapolitiikkaa on kiristetty useilla keskeisillä talousalueilla, mutta kasvun odotetaan hidastuvan. OECD ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 2,9 % ja ensi vuonna 2,7 %. Kasvuluvut ovat aiempiin vuosikymmeniin verrattuna matalia, sillä vuosina 2000–2019 maailmantalous kasvoi keskimäärin 3,8 % vuodessa.

Rahapolitiikan kiristämisen ohella maailmantalouden kasvua painaa toipuminen koronapandemian pitkäaikaisista vaikutuksista, aiempaa tiukempi finanssipolitiikka sekä vaimea maailmankauppa. Maailmankauppa kasvaa OECD:n arvion mukaan tänä vuonna poikkeuksellisen hitaasti vain 1,1 %. Ensi vuodelle odotetaan hieman nopeampaa 2,7 prosentin kasvua. Sekin on kuitenkin selvästi vuosien 2000–2019 keskimääräistä 4,7 prosentin vuosikasvua hitaampaa.

Kansainvälisen kaupan vaimean kasvun taustalla on useita tekijöitä. Ensinnäkin kansainväliseen kauppaan kohdistuvat rajoitukset ovat lisääntyneet. Se liittyy osittain geotaloudelliseen fragmentaatioon eli politiikkatoimista johtuvaan taloudellisen integraation purkamiseen. Esim. WTO:n mukaan kansainvälisiin tuotantoketjuihin liittyvä kauppa on vähentynyt 10 % vuodesta 2021. Toiseksi kysyntä on ollut heikkoa Euroopassa ja Aasiassa, jotka käyvät paljon kauppaa. Kolmanneksi kulutuksen painopiste on siirtynyt koronarajoitusten jälkeen enemmän palveluihin, joilla käydään vähemmän kauppaa. Palveluidenkin kauppa, kuten esim. turismi, on kuitenkin kasvanut tänä vuonna hyvin.

Ensi vuonna maailmatalouden ja -kaupan näkymiä hallitsevat pääasiassa samat tekijät kuin tänä vuonna. Rahapolitiikka tulee olemaan edelleen kireää, ja tähän mennessä tehtyjen toimien vaikutukset eivät luultavasti ole vielä välittyneet täysimittaisesti maailmantalouteen. Geopolitiikka on myös keskeinen riskitekijä. Esim. Lähi-idän konfliktin paheneminen voisi heikentää maailmankauppaa ja nostaa energiaraaka-aineiden hintoja. Kolmas avoin tekijä on Kiinan talouden kasvu.

OECD:n marraskuussa julkaistut ennusteet BKT:n ja kaupan kasvulle, %202351_ve1.png

Lähde: OECD.


Näytä viikkokatsaus 2023/50