BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/30

Kiinan tilastoviraston mukaan maan bruttokansantuote oli vuoden toisella neljänneksellä 6,3 % vuodentakaista suurempi, kun ensimmäisellä neljänneksellä vastaava luku oli 4,5 %. Kasvu siis kiihtyi ensimmäisestä neljänneksestä, mikä kuitenkin selittyy aiempaa matalammalla vertailuajankohdalla. Edellisestä neljänneksestä talous kasvoi vain 0,8 %, kun vuoden ensimmäisellä neljänneksellä neljännesvuosikasvu oli selvästi vahvempaa (2,2 %). Talouskasvu on hidastunut heikon yksityisen kysynnän, kiinteistösektorin jatkuvien ongelmien ja vaimentuneen vientikysynnän vuoksi.

Näyttääkin siltä, että talouden avautumisesta alkanut kasvupyrähdys jäi odotettua heikommaksi. BOFITin vaihtoehtoinen Kiinan BKT-vuosikasvu oli toisen neljänneksen osalta virallista kasvuvauhtia pari prosenttiyksikköä pienempi. Virallisten tilastojen mukaan toisen neljänneksen BKT-kasvusta vajaat kaksi kolmasosaa tuli palvelusektorilta, ja kolmannes teollisuudesta ja rakentamisesta. Palvelusektorilla tuotettu arvonlisä oli huhti-kesäkuussa Kiinan tilastoviranomaisen mukaan 7,4 % vuodentakaista suurempi. Teollisuudessa arvonlisä kasvoi vuodentakaisesta 4,5 %, ja rakennussektorilla 8 %.

Käytettävissä olevat reaalitulot kasvoivat vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana keskimäärin samaa tahtia kokonaistuotannon kanssa (+5,8 %), mutta kaupunkialueilla kasvu oli selvästi hitaampaa (+4,7 %). Vähittäiskaupan kasvu hidastui kesäkuussa reaalisesti 3,1 prosenttiin ja kuluttajahintainflaatio painui nollaan. Inflaatiota painoivat etenkin hintamuutokset kahdessa alaerässä: asumiseen liittyvät tuotteet ja palvelut (-0,5 % vuodentakaisesta) sekä kuljetus- ja viestintäpalvelut, joihin sisältyvät myös ajoneuvojen polttoainehinnat (-6,5 %). Vastaavasti inflaatiota nostivat ruoka (+2 %) sekä koulutus, kulttuuri ja vapaa-ajan palvelut (+1,5 %). Tuottajahinnat laskivat kesäkuussa 5,4 % vuodentakaiseen verrattuna. Eniten tuottajahinnat laskivat kaivannaisteollisuudessa (-16 %) ja raaka-aineteollisuudessa (-10 %). Esimerkiksi kestokulutustavaroiden osalta tuottajahintojen lasku oli selvästi lievempää, -1,5 %.

Kiinassa talouden avautumista seurannut kasvupyrähdys osoittautui odotettua heikommaksi

202330Ki_1.png

Lähteet: NBS, CEIC, Macrobond ja BOFIT.

Teollisuustuotanto kasvoi kesäkuussa vajaat 5 % vuodentakaiseen verrattuna, ja ensimmäisten kuuden kuukauden aikana teollisuustuotanto on ollut noin 4 % edellisvuotta suurempaa. Kasvu on kuluvana vuonna ollut erityisen ripeää aurinkopaneeleissa (+55 % edellisvuoden ensimmäiseen kuuteen kuukauteen verrattuna), sähköautoissa (+35 %) ja teollisuuden tarvitsemissa tietokoneissa ja järjestelmissä (+34 %).

 Kiinan ulkomaankauppa on jo pidempään polkenut paikallaan toissa vuoden nopean kasvun jälkeen. Kesäkuussa viennin arvo supistui vuoden takaisesta dollareissa 14 %, ja kaikkineen toisella neljänneksellä viennin arvo supistui yli 5 %. Tuonnin arvo supistui kesäkuussa dollareissa 8 % vuoden takaisesta, ja toisella neljänneksellä laskua tuli yhteensä 7 %. Osin ulkomaankaupan dollarimääräinen supistuminen johtuu juanin heikkenemisestä ja hintojen laskusta. Tullin laskemat vientimäärät olivat toisella neljänneksellä keskimäärin noin 3 % kasvussa vuotta aiempaan verrattuna, ja tuontimäärien vastaava kasvu oli 6 %. Viimeisten kahdentoista kuukauden aikana sekä vienti- että tuontimäärät ovat keskimäärin supistuneet noin prosentin vuotta aiempaan verrattuna.

Kiinan ulkomaankaupan kasvu on ollut jo pidempään pysähdyksissä

202330Ki_2.png

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT.

Kiinteistösektorillakin tilanne on edelleen vaikea. Muutaman kuukauden tasaantumisen jälkeen asuntojen myynnit sekä juaneissa että pinta-alalla mitattuna kääntyivät kesäkuussa uudestaan laskuun. Uudet rakennusaloitukset jatkavat sukellustaan, ja kesäkuussa oltiin pinta-alalla mitattuna jo tasoilla, joita nähtiin viimeksi vuonna 2009. Kiinteistösektorin investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 14 % pienemmät kuin vuotta aiemmin. Keskeneräisiä rakennusprojekteja on silti yhä edistetty, ja pinta-alalla mitaten valmistuneiden rakennusten määrä on kasvanut viime vuoteen verrattuna jo kuusi kuukautta peräjälkeen. Kesäkuussa uusia rakennuksia valmistui 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin ja keskeneräisten kohteiden määrä oli 7 % vuodentakaista pienempi. Tilastoviranomaisen mukaan asuntojen hintakehitys on pysynyt vaimeana.

Kesäkuussa koko pankkilainakanta kasvoi noin 12 % vuoden takaa. Kasvusta valtaosa tuli yrityslainanannosta, kun kotitalouksille myönnettyjen lainojen kokonaiskanta kasvoi vuodentakaisesta vain 3 %. Kokonaisrahoituksen vuosikasvu (toisella neljänneksellä yli 9 %) on pysynyt selvästi BKT:n kasvuvauhtia nopeampana ja velkatasot ovat jatkuvasti nousseet. Pankkilainakanta suhteessa BKT:hen nousi vuoden toisella neljänneksellä 186 prosenttiin. Kaikkineen yksityisellä ja julkisella sektorilla oli toisella neljänneksellä velkaa jo 295 % BKT:stä, 13 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Erityisesti paikallishallintojen taloudellinen tilanne on herättänyt huolta.

POLITBYROON KOKOUS VIESTITTI LISÄELVYTYKSEN TARPEELLISUUDESTA

Kiinan kommunistisen puolueen politbyroo piti tällä viikolla (24.7.) heinäkuun kokouksensa, jonka agenda tyypillisesti koskee loppuvuoden talouspoliittista viritystä. Lausunnossaan politbyroo tunnusti taloudellisen tilanteen olevan hankala, ja ilmoitti toimien olevan tarpeen talouskasvun saamiseksi takaisin raiteilleen. Julkilausuma korosti mm. tarvetta vahvistaa kotimaista kysyntää, kasvattaa sijoittajien luottamusta sekä vähentää paikallishallintojen velkaantumiskehitykseen liittyviä riskejä. On todennäköistä, että seuraavien kuukausien aikana julkistetaan joitain konkreettisia elvytystoimia.

Kiinteistösektorin osalta tärkeää oli myös se, mitä ei sanottu. Julkilausumasta oli poistettu viime vuosina tiuhaan toisteltu Xi Jinpingin iskulause siitä, kuinka asunnot ovat asumista, eivät keinottelua varten. Taustalla saattaa olla pyrkimys tehdä tilaa kysyntäpuolen lisäelvytykselle kuten asuntojen ostorajoitusten keventämiselle. Jo aiemmin on luovuttu käytännössä kokonaan rajoitteista, joilla pyrittiin hillitsemään rakennuttajien nopeaa velkaantumista (ks. Viikkokatsaus 06/2023).

202330Ki_3.png


 
 


Näytä viikkokatsaus 2023/29 Näytä viikkokatsaus 2023/31