BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/30

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF julkaisi tällä viikolla maailmantaloutta luotaavan World Economic Outlook -raporttinsa. Siinä se ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä ja ensi vuonna 3,0 prosenttia vuotta aiemmasta. Ennakoitua paremman alkuvuoden vuoksi tämän vuoden ennustetta nostettiin 0,2 prosenttiyksikköä edellisestä, huhtikuussa julkaistusta ennusteesta. Kasvu on kuitenkin hitaampaa kuin viime vuoden 3,5 % tai vuosien 2000–2019 pidemmän aikavälin keskiarvo 3,8 %. Kehittyneissä maissa kasvu hidastuu ennusteen mukaan viime vuoden 2,7 prosentista 1,5 prosenttiin tänä vuonna. Sen sijaan kehittyvissä maissa talouskasvun ennustetaan jatkuvan viime vuoden 4,0 prosentin tasolla. Toki varsinkin kehittyvien maiden joukossa vaihtelut maiden välillä ovat merkittäviä.

Odotettua nopeampaa kasvua on ylläpitänyt palveluiden kulutuksen elpyminen koronapandemian jälkeen. Se alkaa kuitenkin lähestyä koronapandemiaa edeltänyttä tasoa, joten sen kasvuvauhti tullee hidastumaan. Sen sijaan teollisuustuotannon ja investointien kasvu ovat hidastuneet erityisesti kehittyneissä maissa. Tämä vähentää myös kehittyvien maiden vientikysyntää.

Kiinalle valuuttarahasto ennustaa 5,2 prosentin kasvua tälle vuodelle ja 4,5 prosentin kasvua ensi vuodelle. Alkuvuoden nopean kasvun jälkeen talouden toimeliaisuus on hidastunut viime kuukausina (ks. tämän viikon Kiina-osio). Venäjän talouden kasvuennustetta tälle vuodelle valuuttarahasto on nostanut 1,5 prosenttiin odotettua nopeammasta alkuvuoden kasvusta johtuen. Intian talouden valuuttarahasto ennustaa kasvavan 6,1 % tänä vuonna. Myös Aasian kehityspankki julkaisi talousennusteensa viime viikolla. Sen ennusteet Kiinan ja Intian talouskasvulle ovat lähellä IMF:n ennusteita. Kiinalle kehityspankki ennustaa 5,0 % kasvua tälle vuodelle ja 4,5 % ensi vuodelle. Intian talouden se ennustaa kasvavan hieman IMF:n ennustetta nopeammin, 6,4 % tänä vuonna ja 6,7 % ensi vuonna.

Riskinä maailmatalouden kasvulle valuuttarahasto näkee inflaation odotettua hitaamman vaimenemisen. Energian ja ruoan hinnan lasku vuoden 2022 huipuista on pienentänyt inflaatiota. Pohjainflaatio, josta on poistettu nopeasti vaihtelevat energian ja ruoan hinnat, on kuitenkin osoittautunut pysyvämmäksi. Toisaalta jos inflaatio laskisi odotettua nopeammin, keskuspankit voisivat keventää rahapolitiikkaansa odotettua nopeammin. Tämä parantaisi maailmantalouden kasvunäkymiä. Inflaation ohella valuuttarahasto näkee mahdollisina uhkina maailmantalouden kasvulle mm. Ukrainan sodan kiihtymisen entisestään sekä sääilmiö El Niñon odotettua suuremmat vaikutukset ruoan tuotantoon.  

IMF:n ennusteet bruttokansantuotteen kasvulle, %. Edelliset (huhtikuun 2023) ennusteet suluissa

202330Ma_1.png

Lähde: IMF World Economic Outlook, July 2023.

 


Näytä viikkokatsaus 2023/29 Näytä viikkokatsaus 2023/31