BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/31

TUOTANTO, KULUTUS, TYÖLLISYYS JA TUONTI NOUSSEET

Venäjän talous on elpynyt kevään 2022 notkosta. Tuoreimmissa ennusteissa BKT:n odotetaan elpyvän tänä vuonna. Kansainvälisen valuuttarahaston ennusteessa nousuksi on arvioitu 1,5 % ja Venäjän keskuspankin ennusteessa 1,5−2,5 %. Consensus Economicsin heinäkuun julkaisussa elpymisen odotetaan olevan keskimäärin puolen prosentin paikkeilla.

Teollisuudessa kausitasoitetun tuotannon muutaman kuukauden kestänyt elpyminen kylläkin seisahtui kesäkuussa, ja tilanne oli melko samanlainen sekä kaivannaisteollisuudessa että jalostusteollisuudessa. Tämän vuoden alusta kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut hitaasti, mutta jalostusteollisuuden tuotanto on lisääntynyt huomattavasti. Jalostusteollisuuden tuotanto oli touko-kesäkuussa noin 8 % kahden vuoden takaisen tason yläpuolella.

Jalostusteollisuuden tuotannon kohoaminen on edelleen keskittynyt sotamenojen lisäämiseen kytkeytyviin teollisuudenhaaroihin kuten metallituotteiden, elektroniikan, sähkökoneiden ja -laitteiden sekä muiden kuljetusvälineiden kuin autojen valmistukseen. Nämä neljä alaa aikaansaivat tammi-kesäkuussa lähes kolme neljäsosaa jalostusteollisuuden noin kuuden prosentin vuosikasvusta.

Rakentamisen kasvu tasaantui kesäkuussa, mutta yli vuoden jatkuneen nousun johdosta rakentamista oli 10 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tavarakuljetusten volyymi on edelleen vähentynyt vuodentakaisesta, mikä johtuu putkikuljetusten merkittävästä supistumisesta. Rautatiekuljetukset ovat lisääntyneet vain hieman. Sen sijaan maantiekuljetukset ovat viime vuoden tapaan kasvaneet ripeällä tahdilla. Matkustaminen julkisilla kulkuvälineillä on niin ikään viime vuoden nousun jatkoksi lisääntynyt tänä vuonna sekä maanteillä että etenkin rautateillä.

Yksityisen kulutuksen toipuminen kevään 2022 pudotuksesta jatkui kesäkuussa. Vuoden toisella neljänneksellä kotitalouksien menot tavaroiden ja palvelujen ostoihin kuten myös vähittäiskaupan myynti olivat reaalisesti 9−10 % suuremmat kuin vuodentakaisessa kuopassa ja suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2021 keväällä. Kotitalouksien reaalitulot ovat nousseet edelleen ja ne olivat toisella neljänneksellä muutaman prosentin korkeammalla kuin kaksi vuotta aiemmin. Reaalipalkkojen nousu on nopeutunut.

Työllisiä oli vuoden toisella neljänneksellä runsaat 2 % enemmän kuin vuotta aiemmin (jolloin nousua vuodentakaisesta oli puolisen prosenttia). Myös työvoiman määrä oli toisella neljänneksellä lähemmäs puolitoista prosenttia vuodentakaista suurempi. Työskentelyn on aloittanut työttömien ohella myös suuri määrä työvoiman ulkopuolella ollutta väkeä. Työllisyysaste on noussut huomattavasti.

Talouden elpymisen myötä Venäjän tuonti on toipunut nopeasti. Venäjän tuontimenot olivat vuoden toisella neljänneksellä yli 30 % suuremmat kuin vuotta aiemmin ja myös hieman suuremmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Tuonnin reaalinen määrä on noussut jonkin verran maltillisemmin, sillä tuontihinnat ovat nousseet kohtalaisesti tänä vuonna (monien Venäjälle vievien keskeisten maiden vientihinnat ovat nousseet varsin nopeasti).

VALTION BUDJETTITULOT ELPYNEET JA MENOJEN KASVU HIDASTUNUT, VAJE EDELLEEN TUNTUVA

Julkisen talouden tulot ovat nousseet viime kuukausina. Konsolidoituun budjettiin (federaation, alueiden ja kuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjetteihin) kertyi nimellistuloja maalis-toukokuussa tuloja yli 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Budjettituloja on tullut huomattavasti lisää tuotannon ja palkkojen kohoamisesta, nopeasti elpyneestä tuotannosta sekä yritysten voitoista. Lisäksi budjettitulojen reaalista nousua on tukenut kuluttajahintojen nousun hidastuminen ja jalostusteollisuuden tuottajahintojen lasku vuodentakaisesta. Federaatiobudjetin tulot eivät vielä huhti-kesäkuussa nousseet vuodentakaisesta, sillä niitä on edelleen painanut öljy- ja kaasuverotulojen jyrkkä luisu. Urals-öljyn hinta on ollut paljon alempana kuin vuotta aiemmin, joskin öljyverotulojen ruplamääräistä kehitystä on tukenut merkittävästi vuoden 2022 kevättä heikompi ruplan kurssi.

Konsolidoidun budjetin menojen kasvu vuodentakaisesta hidastui loppukeväällä noin kymmeneen prosenttiin ja federaatiobudjetin menojen kasvu hieman sitä hitaammaksi. Budjettivaje, joka kertyy lähinnä federaatiobudjettiin, on pysytellyt 12 viimeisen kuukauden summan osalta 4,5−5 prosentissa suhteessa BKT:hen.

Venäjän keskuspankki nosti 21.7. avainkorkoaan prosenttiyksiköllä 8,5 prosenttiin. Keskuspankki totesi kotimaisen kysynnän lisääntymisen ylittävän tuotannon kasvattamismahdollisuudet ja tämän lisänneen inflaatiopaineita.

Venäjällä jalostusteollisuuden tuotannon nousu on keskittynyt metallituotteisiin ja eräille kone- ja laiteteollisuuden aloille

202331_ve1_2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.

Venäjällä kotitalouksien palkkatulot ja kulutus ovat elpyneet viime vuonna tapahtuneesta pudotuksesta

202331_ve2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/30 Näytä viikkokatsaus 2023/32