BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/24

Kiinan keskuspankki kevensi rahapolitiikkaa talouden palautumisen jäädessä odotettua vaisummaksi. Keskuspankki laski kaikkia keskeisiä politiikkakorkoja kesäkuun puolivälissä 0,1 prosenttiyksiköllä. Samoihin aikoihin julkaistut toukokuun talousluvut kertovat sekä teollisuustuotannon että vähittäiskaupan vuosikasvun hidastuneen huhtikuusta. Teollisuustuotanto kasvoi 3,5 % vuodentakaisesta ja vähittäiskauppa nimellisesti 12,7 %. Edellisen kerran korkoja laskettiin viime vuoden elokuussa.

Keskuspankki laski korkoja ohjelmissa, joiden kautta se laskee rahoitusta liikkeeseen. Koronlasku oli kuitenkin suhteellisen maltillinen. Torstaina 15.6. pankeille tarjottavan vakuudellisen keskipitkän rahoituksen (medium-term lending facility, MLF) korkoa laskettiin vuoden mittaisille lainoille 2,75 prosentista 2,65 prosenttiin. Pari päivää aiemmin laskettiin arkipäivisin toteutettavissa avomarkkinaoperaatioissa käytettävää 7 päivän käänteisrepokorkoa 1,9 prosenttiin ja lyhyen aikavälin rahoituksen (standing lending facility, SLF) yönylikorkoa 2,75 prosenttiin. Pankkien lainanannon viitekorkoina käytettäviin LPR-korkoihin odotetaan niin ikään laskua kesäkuussa, sillä ne määritellään perustuen MLF-korkoon. LPR-korot julkaistaan kuukausittain 20. päivä. Toukokuussa LPR-korko oli vuoden mittaisille lainoille 3,65 % ja viiden vuoden lainoille 4,3 %. Pankit lisäävät oman marginaalinsa tähän korkoon.

Keskuspankki laski politiikkakorkoja 0,1 prosenttiyksiköllä kesäkuun puolivälissä

202324Ki_1.png

Lähteet: CEIC, Kiinan keskuspankki, National Interbank Funding Center ja BOFIT.

Koronlaskujen alla touko- ja kesäkuussa keskuspankki ohjeisti uutislähteiden mukaan liikepankkeja alentamaan myös talletuskorkojaan 0,05–0,3 prosenttiyksiköllä. Virallisesti kehotuksen teki keskuspankin valvoma ”korkohinnoittelun itsesääntelymekanismi”, joka perustettiin vuonna 2013, muutama vuosi ennen kuin pankkien korkosääntelystä periaatteessa lopullisesti luovuttiin. Käytännössä mekanismi kuitenkin määrittelee pankkien lainakoron katon suhteessa keskuspankin yhä julkaisemaan talletusten viitekorkoon. Liikepankkien tulee noudattaa tätä kattoa, mutta ne voivat halutessaan tarjota matalampia talletuskorkoja. Pankit ovat olleet huolissaan kannattavuudestaan, mikä todennäköisesti oli syynä talletuskorkojen ohjaamiseen matalammiksi.  Pankkien korkomarginaalit ovat kaventuneet ennätysalhaisiksi, sillä jo ennen politiikkakorkojen laskua keskuspankki on ohjeistanut pankkeja laskemaan antolainauskorkojaan yrityssektorin tukemiseksi. Lehtitietojen mukaan keskikokoiset pankit ovat laskeneet vuoden mittaisille talletuksille tarjoamansa koron 1,85 prosenttiin ja kolmen vuoden talletusten koron 2,95 prosenttiin.

Korkojenlaskun toivotaan piristävän pankkilainojen kysyntää, mikä hidastui toukokuussa. Samalla matalampien talletuskorkojen toivotaan piristävän kulutusta. Pankkilainakannan kasvu hidastui 11,8 prosenttiin (12,2 % huhtikuussa) ja kokonaisrahoituskannan kasvu 9,8 prosenttiin (10,3 % huhtikuussa). Erityisesti pankkilainananto yrityksille hidastui. Inflaatiokehitys mahdollistaisi rahapolitiikan voimakkaammankin keventämisen, sillä toukokuussa kuluttajahintojen nousu oli vain 0,2 % (0,1 % huhtikuussa). Pitkälti energianhintoja seurailevat tuottajahinnat laskivat 4,6 % vuodentakaisesta.

Juanin heikkenemispaineet ja pääoman ulosvirta kuitenkin rajoittavat rahapolitiikan laajamittaista keventämistä. Huhtikuun puolivälin jälkeen juan on heikentynyt dollaria vastaan 4 % ja reaalisella kauppapainotetulla kurssilla (REER) mitaten 5 %. Yhdysvaltojen ja monien muiden maiden kiristäessä rahapolitiikkaansa korkoero Kiinaan on kasvanut. Keskiviikkona 14.6. Kiinan kymmenen vuoden valtionlainan tuotto oli 2,61 %, kun Yhdysvaltojen valtionlainalle maksettiin 3,83 prosentin tuottoa. Ulkomaiset sijoittajat ovatkin vetäneet omistuksiaan pois Manner-Kiinan markkinoilta. Institute of International Financen laskelmien mukaan ulkomaiset sijoittajat kasvattivat omistuksiaan Manner-Kiinan osakemarkkinoilla talouden avauduttua tammi-maaliskuussa, mutta huhtikuussa nettovirrat kääntyivät negatiivisiksi. Velkakirjamarkkinoilla ulkomaiset sijoittajat ovat vähentäneet omistuksiaan maaliskuusta lähtien. Tammi-toukokuussa ulkomaisten sijoittajien omistus osakemarkkinoilla on lisääntynyt 34 mrd. dollaria, mutta velkakirjamarkkinoilla se on vähentynyt 59 mrd. dollaria.

Juanin valuuttakurssi on heikentynyt kuluvana vuonna

202324Ki_2.png

Lähteet: Macrobond, J.P. Morgan ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/23 Näytä viikkokatsaus 2023/25