BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/23

Vuositasolla tarkasteltuna Venäjän taloudessa nähtiin huhtikuussa kasvua monilla toimialoilla. Se heijastaa pitkälti heikon vertailukohdan vaikutusta. Useimmilla toimialoilla tuotanto putosi jyrkästi huhtikuussa 2022, kun Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan ja siitä seuranneiden pakotteiden negatiiviset vaikutukset heijastuivat laajemmin Venäjän talouteen. Tuotannon (kausivaihtelusta puhdistettu) määrän taso oli kuitenkin huhtikuussa 2023 useimmilla toimialoilla edelleen matalampi kuin sotaa edeltävinä kuukausina keskimäärin. Venäjän taloudessa näkyi myös merkkejä aiempien sektoritrendien kääntymisestä.

Kulutuskysyntä näyttää piristyneen, investointikysyntä tasaantuneen

Kulutuskysyntä vaikuttaa olevan piristymässä vaimeamman kehityksen jälkeen. Pitkään heikosti kehittyneessä vähittäiskaupassa on alkanut näkyä elpymisen merkkejä. Vähittäiskaupan myynnin määrä oli kuitenkin huhtikuussa yhä noin 6 % pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina. Reaalipalkat ovat jatkaneet kasvua. Työllisyysaste on noussut ja työttömyysaste on laskenut entisestään. Huhtikuussa työttömyysaste putosi jälleen historiallisen matalalle ja oli 3,3 %. 

Investointikysynnän kasvu taas näyttää tuoreimpien tietojen mukaan hidastuneen tänä vuonna. Tammi-maaliskuussa investoinnit kasvoivat enää 0,7 % vuotta aiemmasta, kun koko vuonna 2022 kasvua kertyi 4,6 %. Samalla rakentamisen ripeä kasvu vaikuttaa nyt tasaantuneen. Rakennustuotannon määrä oli huhtikuussa kuitenkin noin 9 % suurempi sotaa edeltävään tasoonsa verrattuna.

Teollisuudessa on jatkunut vaihteleva kehitys eri toimialojen välillä. Kaivannaistuotannon määrä on pysynyt viime kuukausina lähes muuttumattomana. Huhtikuussa tuotannon määrä oli noin 3 % pienempi sotaa edeltävään tasoon verrattuna. Maakaasun tuotanto on supistunut jyrkästi viennin vähennyttyä. Nopeaa kasvua on nähty mm. värimetallimalmien louhinnassa (esim. lyijy ja kulta).

Rosstat ei enää julkaise tietoja raakaöljyn tuotannosta. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan Venäjän tuotanto pysyi huhtikuussa samalla tasolla kuin maaliskuussa eli oli hieman pienempi kuin alkuvuonna. IEA:n mukaan Venäjä ei kuitenkaan ole ainakaan vielä leikannut tuotantoaan niin paljon, kuin se ilmoitti etukäteen ja mihin se on sitoutunut OPEC+ -sopimuksen puitteissa.

Jalostusteollisuus sitä vastoin näyttää jatkaneen elpymistään myös huhtikuussa. Tuotannon määrä oli enää noin prosentin pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina. 

Venäjällä useimmilla keskeisillä toimialoilla tuotannon määrä oli huhtikuussa edelleen pienempi kuin ennen Venäjän hyökkäyssotaa

202323Ve_1.pngLähteet: CEIC, Rosstat, BOFIT.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä ja federaatiobudjetin energiatulot ovat supistuneet jyrkästi  

Venäjän viime vuonna huippulukemiin yltänyt vaihtotaseen ylijäämä on supistunut voimakkaasti viime kuukausina. Venäjän keskuspankin ennakkoarvion mukaan vaihtotaseen ylijäämä oli tammi-huhtikuussa noin 23 mrd. dollaria eli peräti 77 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Viimeksi ylijäämä oli näin pieni vuoden 2017 tammi-huhtikuussa. Vaihtotaseen ylijäämä on sulanut viennin arvon kutistuessa ja tuonnin kasvaessa.

Viennin arvo on vähentynyt jyrkästi, kun raakaöljyn hinta on pudonnut. IEA:n mukaan venäläisen raakaöljyn keskimääräinen vientihinta (Urals- ja ESPO-laatujen painotettu keskiarvo) oli huhtikuussa noin 60 dollaria tynnyriltä. Vientituloja on leikannut myös maakaasun viennin tuntuva supistuminen, kun Venäjä on lopettanut lähes täysin putkikaasun myynnin EU-maihin. Sitä vastoin Venäjän tuonti on elpynyt huomattavasti viime kevään pohjalukemistaan. Venäjän keskuspankin tilastojen pohjalta tavaratuonnin arvo oli maaliskuussa noin 8 % pienempi kuin sotaa edeltävinä kuukausina.

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä on supistunut viime kuukausina jyrkästi

202323Ve_2_2.pngLähteet: CEIC, Venäjän keskuspankki, BOFIT.

Etenkin raakaöljyn hinnan pudotus on heijastunut voimakkaasti myös Venäjän federaatiobudjetin tuloihin. Tammi-toukokuussa federaatiobudjettiin kertyi ennakkotietojen mukaan öljyn ja kaasun verotuksesta saatuja tuloja 2 900 mrd. ruplaa (38 mrd. dollaria) eli noin puolet vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisen kerran federaatiobudjetin ruplamääräiset öljy- ja kaasutulot ovat olleet samalla tasolla vuoden 2020 tammi-toukokuussa. Tulojen supistumisesta huolimatta budjettimenot kuitenkin kasvoivat ja federaatiobudjetin tammi-toukokuun alijäämä ylsi jo 3 400 mrd. ruplaan (noin 2 % BKT:stä).      

Venäjän BKT:n ennustetaan jatkavan supistumista tänä vuonna

Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna hieman ja palaavan vaatimattomaan kasvuun ensi vuonna. Tällä viikolla julkaistuissa ennusteissa OECD odottaa Venäjän BKT:n supistuvan 1,5 % tänä vuonna ja Maailmanpankki ennakoi BKT:n pudotukseksi 0,2 %. Maailmanpankki toteaa supistuvan viennin, heikon kotimaisen kysynnän, poliittisen epävarmuuden sekä pakotteiden painavan Venäjän taloutta edelleen tänä vuonna. Vuonna 2024 OECD ennustaa Venäjän BKT:n supistuvan vielä o,4 %, kun taas Maailmanpankki odottaa BKT:lle 1,2 prosentin kasvua. Tuoreimmassa toukokuun konsensusennusteessa BKT:n ennakoidaan tänä vuonna supistuvan 0,3 % ja ensi vuonna kasvavan 1,3 %.


Näytä viikkokatsaus 2023/22 Näytä viikkokatsaus 2023/24