BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/25

Budjettitulot ovat vähentyneet ja menot ovat jarrutuksen jälkeenkin olleet kasvussa

Julkisen talouden tulot ovat lähteneet luisuun. Konsolidoidun budjetin (federaation, alueiden ja paikkakuntien sekä valtion sosiaalirahastojen budjettien) tulojen kolmen kuukauden nimellissumma oli huhtikuussa 7 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Reaalisesti tulot ovat pudonneet kymmenisen prosenttia, sillä budjettitulojen ostovoimaa vähentävä kuluttaja- ja tuottajahintojen nousu on hidastunut 3–4 prosenttiin vuotta aiemmasta etenkin, kun teollisuuden kotimaan toimitusten tuottajahinnat ovat olleet viime kuukausina vuodentakaista alempana.

Venäjän julkisen talouden tulot ovat vähentyneet, menojen kasvua on hillitty

202325Ve_1.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.

Muut kuin öljy- ja kaasuverotulot (lähes 80 % konsolidoidun budjetin tuloista vuonna 2022 ja 86 % tammi-huhtikuussa %) ovat kylläkin elpyneet vuodentakaista suuremmiksi. ALV-tulot kotimaisesta tuotannosta ovat lisääntyneet ja budjettitulot tuonnista (kuten ALV ja tuontitullit) ovat toipuneet. Sitä vastoin tulot työtulo- ja sosiaaliveroista ovat hyvin matalalla.

Öljy- ja kaasuverotulot ovat viime kuukausina pudonneet puoleen vuodentakaisesta. Urals-öljyn hinta on ollut viime kuukausina 25 % vuodentakaista alempana. Raakaöljyn verotus tapahtuu edelleen Urals-öljyn hinnalla, mutta verotuksen määräävälle hinnalle on asetettu alaraja Brent-öljyn hintaan nähden (huhti-toukokuussa yli 30 dollaria ja heinäkuusta alkaen 25 dollaria). Lähes kokonaan dollareissa määräytyvien öljy- ja kaasuverotulojen luisua on puolestaan hillinnyt ruplan kurssin heikentyminen. Raakaöljyn tuotanto on myös keskeinen tekijä, sillä raakaöljyn tuotantoveron osuus kaikista öljy- ja kaasuveroista oli tammi-toukokuussa 80 %. Toistaiseksi Venäjä on kansainvälisten järjestöjen seurannan mukaan toteuttanut ilmoittamastaan raakaöljyn tuotannon leikkauksesta vain vähän.

Konsolidoidun budjetin menojen nousu on hidastunut viime kuukausina huomattavasti eli noin 10 prosenttiin vuodentakaisesta. Budjettimenot kiinteisiin investointeihin ja varastoihin kuitenkin loikkasivat tammi-huhtikuussa lähemmäs 80 % vuotta aiemmasta, sillä sota ja myös talouden tukeminen vaativat varoja.

Budjettivaje on syventynyt ja budjettituloja tuetaan lisäveroilla

Budjettitulojen luisu on menojen viimeaikaisesta hillitsemisestä huolimatta syventänyt budjetin vajetta. Viimeisen 12 kuukauden vaje oli koko konsolidoidun budjetin osalta noin 4,5 % BKT:stä huhtikuussa ja federaatiobudjetissa melkein 5,5 % BKT:stä toukokuussa. Vaje on syvimmillään sitten vuoden 2009 kovan laman. Finanssiministeriö pyrkii vajeen supistamiseen siltä pohjalta, että tämän vuoden menorytmiä on aikaistettu. Vajetta on tänä vuonna rahoitettu suurimmaksi osaksi valtion tilivaroilla. Siitä melko pieni osa on otettu Kansallisen hyvinvoinnin rahaston likvideistä varoista. Lisäksi valtio on laskenut liikkeelle velkakirjoja maltillisesti.

Valtio kaipaa rahaa ja on lisännyt toimia sitä varten. Duumassa on lakiluonnos yritysten ylisuuriksi määriteltyjen voittojen kertaverosta. Vero ei kuitenkaan koske mm. pieniä ja keskisuuria yrityksiä, öljy- ja kaasualan yrityksiä sekä hiilentuottajia. Verotuslaskelman piiriin tulevat noin 12 miljoonaa euroa ylittävät voitot aikajaksolta 2021–2022. Vero on 10 % summasta, jolla yrityksen voitto vuosilta 2021–2022 ylittää voiton vuosilta 2018−2019, ja se on maksettava tammikuussa 2024. Jos veron maksaa tämän vuoden loka-marraskuussa, veron voi saada laskemaan viiteen prosenttiin. Finanssiministeriö arvioi aiemmin tänä vuonna, että kertaverolla voidaan saada lisää budjettituloja noin 0,2 % vuotuisesta BKT:stä. Öljy- ja kaasualojen yrityksille on tulossa korotuksia lähinnä tuotantoveroihin, ja hiilen tuotantovero on jo noussut. Finanssiministeriö arvioi valtion saavan korotuksista lisätuloja summan, joka on jopa yli 2 % BKT:stä.

Venäjän julkisen talouden vaje on syventynyt jyrkästi

202325Ve_2.png

Lähteet: Venäjän finanssiministeriö ja BOFIT.

 


Näytä viikkokatsaus 2023/24 Näytä viikkokatsaus 2023/26