BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2023/24

Hongkongin viime vuoden talouskasvua kurittivat koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut kireät sulkutoimet sekä korkotason nousu Yhdysvalloissa, mikä nosti rahoituskustannuksia myös Hongkongissa. Bruttokansantuote supistui koko vuonna 3,5 % edellisestä vuodesta. Talouden avautuminen alkuvuodesta 2023 on palauttanut yksityisen kulutuksen kasvu-uralle ja nostanut ostopäällikköindeksit yli 50 pisteen. BKT kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 % vuodentakaiseen verrattuna. IMF ennusti huhtikuussa, että Hongkongin BKT kasvaa koko vuonna 3,5 % ja vuonna 2024 hieman hitaammin, 3,1 %.

Hongkongin dollari on sidottu kiinteällä vaihtosuhteella Yhdysvaltain dollariin, mikä pakottaa keskuspankin seuraamaan korkopolitiikassaan tarkasti Yhdysvaltain keskuspankin koronnostoja. Korkotaso voi siis Hongkongissa nousta, vaikka paikallinen taloustilanne vaatisi ennemminkin rahapoliittista elvytystä. Näin tapahtui viime vuonna, jolloin korkoja nostettiin samalla kun talous oli ahdingossa koronaviruksen takia. Toisin kuin Manner-Kiinassa, jossa korona-aikaista elvytystä kohdistettiin lähinnä yrityssektorille, Hongkongissa tuettiin myös kotitalouksia ja yksityistä kulutusta. Kotitalouksille jaettiin elektronisia ostokuponkeja, tuettiin työllisyyttä ja myönnettiin palkkaveron alennuksia. Lyhyellä aikavälillä ei ole nähtävissä rahapolitiikan kevenemistä, ja finanssipoliittisia tukitoimia onkin jatkettu myös kuluvana vuonna.

Hongkongin talous pyörii käytännössä kokonaan palvelusektorin vetämänä (noin 94 % BKT:stä). Teollisuustuotanto on vuosien saatossa siirtynyt lähes kokonaan Manner-Kiinaan, ja sen osuus Hongkongin kokonaistuotannosta on enää pari prosenttia. Talouden avauduttua koronarajoituksista vuoden 2023 alussa yksityinen kulutus on palautunut kasvuun. Vähittäiskaupan volyymi on vuoden ensimmäisten neljän kuukauden aikana kasvanut keskimäärin noin 20 % vuoden takaiseen verrattuna. Yksityisen kulutuksen kasvua on edesauttanut turistien paluu, etenkin Manner-Kiinasta. Huhtikuussa Hongkongiin saapui yhteensä 2,9 miljoonaa turistia, joista 2,3 miljoonaa Manner-Kiinasta. Määrät ovat kuitenkin vielä selvästi pandemiaa edeltänyttä aikaa vähäisempiä. Vuonna 2019 Hongkongiin saapui kuukaudessa keskimäärin vajaat 4,7 miljoonaa turistia, joista 3,6 miljoonaa Manner-Kiinasta.

Hongkong on vahvasti riippuvainen kansainvälisestä taloudesta myös vientikysynnän osalta. Tavara- ja palvelukaupan arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen on lähes nelinkertainen, ja ulkomaankaupassa jälleenviennillä on iso merkitys. Manner-Kiina on Hongkongin suurin kauppakumppani, vaikka sen osuus tuonnista onkin viimeisen kymmenen vuoden aikana supistunut vajaasta 50 prosentista noin 40 prosenttiin. Manner-Kiinan osuus viennistä nousi pandemiavuosien 2020–2022 aikana hieman, mutta on palautunut sen jälkeen noin 55 prosenttiin. Ulkomaankaupan määrä supistui viime vuoden aikana lähes 30 % vuoden 2021 huippulukemista. Kuluvan vuoden aikana vientimäärät ovat olleet edelleen viime vuotta pienemmät, mutta pahin supistuminen lienee jo takanapäin.

Vuosina 2020–2022 yhteensä 187 300 ihmistä on lähtenyt Hongkongista, mikä pienensi asukaslukua 2,5 prosentilla. Tammikuussa 2023 Ison-Britannian sisäministeriö ilmoitti, että jo 144 000 hongkongilaista on muuttanut Britanniaan erikoisviisumin turvin. Erikoisviisumia voivat hakea kaikki Britannian ulkomaankansalaiset, ja se mahdollistaa kansalaisuushakemuksen pikamenettelyllä. Iso-Britannia aloitti erikoisviisumien myöntämisen tammikuussa 2021, puoli vuotta Hongkongin uuden kansallisen turvallisuuslain voimaan tulon jälkeen. Sanan- ja lehdistönvapaus on huonontunut huomattavasti Kiinan kiristyneen otteen myötä.

Hongkongin talous on toipumassa pandemian jäljiltä

202324Ki_3.png

Lähteet: Hong Kong Census & Statistics Department, S&P Global, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2023/23 Näytä viikkokatsaus 2023/25