BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/52

Yhdysvallat asetti joulukuun puolivälissä lisää kiinalaisyrityksiä vientikieltolistoilleen. Kauppaministeriö lisäsi 36 kiinalaisyhtiötä niin kutsutulle entity-listalle, jonka yrityksille yhdysvaltalaisen teknologian ja sen avulla valmistettujen tuotteiden ja komponenttien vienti on kiellettyä ilman poikkeuslupaa. Näihin kuului mm. mikrosiruvalmistaja Yangtze Memory Technologies Co (YMTC). Vientikieltolistalla on tätä nykyä Kiinan kaikki keskeiset siruvalmistajat. Nyt nimetyistä yhtiöistä 21 (ml. YMTC) määriteltiin sellaisiksi, joiden vientikielto koskee myös ei-yhdysvaltalaisia yrityksiä, mikäli tuotteet ovat tarpeeksi suurelta osin yhdysvaltalaisteknologialla valmistettuja.

Protektionistiset toimet molemmissa maissa lisääntyvät. Lokakuussa Yhdysvallat laajensi puolijohteiden vientirajoituksia Kiinaan (BOFIT Viikkokatsaus 42/2022). Tarkennettujen ohjeiden mukaan rajoituksia tullaan kuitenkin tulkitsemaan hieman suppeammin kuin aluksi pelättiin, ja ne koskevat Yhdysvaltojen kansalaisia tai oleskeluluvan haltijoita, jotka ovat suoraan vastuussa tuotteiden tai palveluiden viennistä Kiinaan, mutta eivät esimerkiksi hallintotehtävissä toimivia henkilöitä. Kiina kertoi joulukuussa tehneensä rajoitustoimista valituksen Maailman kauppajärjestö WTO:hon. Reutersin tietojen mukaan Kiina myös suunnittelee uutta yli 1 000 mrd. juanin (143 mrd. dollaria) tukipakettia kotimaan puolijohdeteollisuudelle viiden vuoden ajalle. Tarkempia tietoja tästä ei vielä ole. Yhdysvallat julkaisi elokuussa vastaavia tukia kotimaan puolijohdeteollisuuden tukemiseksi.

Toisaalta maiden välejä pitkään hiertänyt pörssiyhtiöiden tilintarkastuskiista näyttää lientyvän. Joulukuussa Yhdysvaltojen pörssiyhtiöiden valvontaelin PCAOB kertoi saaneensa pääsyn kiinalaisyritysten tilintarkastustietoihin Hongkongissa. Aiemmin Kiina ei ollut antanut yhdysvaltalaisviranomaisten tarkastaa amerikkalaispörsseissä listattujen yritystensä tilintarkastuksia, mikä uhkasi niiden mahdollisuuksia pysyä listattuna Yhdysvalloissa (BOFIT Viikkokatsaus 36/2022).

Maiden välisen tavarakaupan arvo on vuositasolla lähes ennätyslukemissa, vaikka Kiinan osuus Yhdysvaltojen tuonnista on laskenut. Tammi-lokakuussa Yhdysvaltojen koko tavaratuonnin arvo oli 20 % viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi ja Kiinan-tuonnin arvo 14 % suurempi. Yhdysvaltojen tavaraviennin arvo Kiinaan kasvoi vain 2 %. Kuukausitasolla maiden välisen kaupan arvo kääntyi laskuun lokakuussa.

Yli neljä vuotta kestäneen kauppasodan johdosta maiden välisen kaupan rakenne on kuitenkin muuttunut. Molemmat maat ovat pitäneet voimassa mittavia tullikorotuksia toistensa tuonnille useille keskeisille tuoteryhmille. Peterson Instituten laskelmien mukaan Yhdysvaltojen tuonnin arvo Kiinasta niiden tuotteiden osalta, joilla on 25 prosentin lisätulli, oli tämän vuoden elokuuhun mennessä 22 % kauppasotaa edeltänyttä aikaa vähäisempää, kun taas muualta maailmasta näiden tuotteiden tuonti oli kasvanut 34 %. Tuotteiden, joilla on 7,5 % lisätulli, tuonti Kiinasta oli 3 % kauppasotaa edeltänyttä aikaa pienempää ja muualta maailmasta 45 % suurempaa. Toisaalta sellaisten tuotteiden, joille ei ole asetettu lisätulleja, Kiinan-tuonnin arvo oli 50 % kauppasota edeltänyttä aikaa korkeammalla ja tällaisten tuotteiden osuus Yhdysvaltojen Kiinan-tuonnista on jo lähes puolet, kun ennen kauppasotaa se oli kolmannes. Kirjoittajat muistuttavat, että tullitilastoista ei voi suoraan arvioida, miten Yhdysvaltojen tuonnin kiinalainen arvonlisä on muuttunut. Vaikka monien tuotteiden viimeistely tehdään nykyisin jossain muussa maassa Kiinan sijaan, voi kiinalainen arvonlisä yhä olla lähes yhtä suurta kuin aiemmin.

Kiina on yhdysvaltalaisyrityksille keskeinen markkina ja niillä on maassa paljon tuotantoa. Saatavilla olevien tilastojen mukaan tilanne ei ole merkittävästi muuttunut, vaikka yrityskyselyt osoittavat monien yritysten suunnittelevan uusien investointien kohteeksi yhä useammin jotain muuta maata. Yhdysvaltojen tuoreimmat tilastot kotimaisten yritysten ja niiden tytäryhtiöiden toiminnasta ulkomailla on saatavilla vuodelle 2020. Pandemiavuonna kaiken kaikkiaan ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto laski 8 % edellisvuodesta ja yhtiöiden työllistämien työntekijöiden määrä 2 %. Kiinassa sijaitsevat tytäryhtiöt noudattelivat suunnilleen samaa trendiä. Niiden lukumäärä pysyi ennallaan, mutta työntekijämäärä laski 5 % ja liikevaihto 7 %. Kiinassa sijaitsevien tytäryhtiöiden nettotulot kuitenkin kasvoivat (+2 %), kun keskimäärin ne laskivat selvästi (‑15 %). Vuonna 2020 yhdysvaltalaisyritysten ja niiden tytäryhtiöiden myynti Kiinassa oli 525 mrd. dollaria, eli moninkertainen Kiinan tavara- ja palveluviennin arvoon nähden (167 mrd. dollaria). Kiinan osuus oli 7 % yhdysvaltalaisyritysten ja niiden tytäryhtiöiden kaikesta ulkomaisesta myynnistä ja 9 % ulkomaisten työntekijöiden määrästä.

Kauppasodasta huolimatta Yhdysvaltojen Kiinan-kauppa on lähes ennätyslukemissa

202252_k2.png

Lähteet: US Census Bureau, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/51