BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/52

Joulukuun puolivälissä Kiinan tärkeimmät talouspäättäjät mukaan lukien presidentti Xi Jinping kokoontuivat Pekingiin vuosittaiseen talouden työkokoukseen. Kokouksessa linjataan tulevan vuoden talouspolitiikan painopisteet. Vuoden 2023 painopisteenä on talouskasvun vauhdittaminen korona-aallon hellittäessä. Erityisesti kulutuskysyntää halutaan vahvistaa, jonka vuoksi kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja pyritään lisäämään. Rakennussektorin nyt jo pitkälti yli vuoden jatkunut supistuminen halutaan pysäyttää. Yksityisten yritysten ja ulkomaisten yritysten liiketoimintaympäristöä pyritään parantamaan sekä pk-yrityksille, innovaatioihin, teknologiaan ja vihreään kehitykseen kohdennetaan lisää rahoitusta. Finanssipolitiikka pidetään kasvua voimakkaasti tukevana, kun taas rahapolitiikassa pyritään kohdennettuihin toimiin kulutuksen vahvistamiseksi ja rakennussektorin tukemiseksi. Työkokouksessa päätetään tavallisesti myös tulevan vuoden BKT:n kasvutavoite, mutta se vahvistetaan ja julkaistaan vasta maaliskuussa kansankongressin yhteydessä. Joidenkin arvioiden mukaan BKT:n kasvutavoite tulee olemaan vähintään 5 prosentin kasvu.

Pari päivää ennen työkokousta kommunistisen puolueen keskuskomitea ja hallitus julkaisivat suuntaviivoja kotimaisen kysynnän vahvistamiseksi vuoteen 2035. Monet linjat liittyvät etenkin kulutuksen tukemiseen, josta toivotaan selvästi uutta moottoria talouskasvun vauhdittamiseksi investointivetoisen kasvun tultua tiensä päähän, ja samalla tuovan suojaa ulkoisilta riskeiltä. Kulutusta pyritään vahvistamaan nostamalla kotitalouksien tuloja, kaventamalla tuloeroja ja pienentämällä maaseudun ja kaupunkialueiden kehityseroja. Kotitalouksille luvataan helpotuksia lasten kasvatukseen ja koulutukseen liittyviin menoihin. Liikenteen sähköistymistä tuetaan ja pyritään kannustamaan ilmastoystävällistä kulutusta. Suuntaviivoissa esitetään myös investointien tehostamista ja teollisten investointien kasvattamista. Kiina on puhunut jo vuosia kotimaisen kulutuskysynnän vahvistamisesta, mutta merkittäviä toimia ei kuitenkaan ole tehty. Edistys on ollut vaatimatonta ja koronapandemian aikana on otettu takapakkia.

Yksityinen kulutuksen osuus Kiinan BKT:stä on pieni

202252_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/51