BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/50

Virallisten tilastojen mukaan Kiinassa oli viime vuonna yhteensä 747 miljoonaa työllistä, joista 63 % työskenteli kaupungeissa. Työllisten määrä on laskenut jo seitsemän vuoden ajan. Palvelusektori työllisti viime vuonna jo lähes puolet työvoimasta. Vaikka maatalouden osuus työllistäjänä on jatkuvasti pienentynyt, oli sen osuus viime vuonna edelleen yli viidennes. Loput, vajaat 30 % työllisistä on rakennussektorilla ja teollisuudessa. Tämä osuus on viime vuosina pysynyt suhteellisen vakaana.

Siirtotyöläisiä oli viime vuonna yhteensä yli 290 miljoonaa. Määrä on kasvanut tasaisesti viimeisten viidentoista vuoden ajan. Vuosi 2020 oli ensimmäinen, jolloin siirtotyölaisten määrä tilastoissa väheni, kun koronapandemia vähensi työpaikkoja kaupungeissa. Yli puolet siirtotyöläisistä työskentelee maan itäosissa. Palvelusektori on vuodesta 2018 lähtien ollut siirtotyöläisten suurin työllistäjä, kun vastaavasti teollisuuden osuus on vuosien varrella pienentynyt. Siirtotyöläisten työpaikat joustavat usein ensimmäisenä, kun taloustilanne heikkenee. Koronarajoitukset ovat supistaneet siirtotyöläisten työllistymismahdollisuuksia etenkin palvelualoilla. Tilastoviranomaisen mukaan myös teollisuusyrityksissä työpaikkoja oli lokakuussa yhä yli 10 % vähemmän kuin vuoden 2019 lopulla.

Työpaikkansa menettäneet siirtotyöläiset eivät kuitenkaan näy virallisissa työttömyystilastoissa, mikä selittää osaltaan työttömyysasteiden tasaisuutta. Kiina on julkaissut vuosituhannen alusta neljännesvuosittaista rekisteriaineistoon perustuvaa kaupunkialueiden työttömyysastetta, joka on pysynyt vuosia noin 4 prosentissa. Työttömäksi voivat ilmoittautua kuitenkin vain ne alle 60-vuotiaat, jotka on virallisesti rekisteröity asukkaiksi työpaikkakunnalleen, ja näin oikeutettuja työttömyysturvaan. Näin siirtotyöläiset, joilla rekisteröity kotipaikka on eri kuin se kaupunki, jossa he asuvat ja työskentelevät, jäävät kokonaan tilastojen ulkopuolelle.

Vuodesta 2017 Kiinan tilastoviranomainen on julkaissut kuukausittain kyselyihin perustuvaa kaupunkien työttömyysastetta, johon sisällytetään kaikki kaupungeissa asuvat siirtotyöläiset sekä ne henkilöt, joilla kotipaikaksi on rekisteröity kaupunki, mutta jotka asuvat maaseudulla. Tämäkään tilasto ei sisällä niitä siirtotyöläisiä, jotka menetettyään työnsä kaupungeissa ovat palanneet kotiseuduilleen kaupunkien ulkopuolelle. Siirtotyöläisten lisäksi toinen kokonaan työttömyystilastojen ulkopuolelle jäävä ryhmä ovat itsensä työllistävät yrittäjät, joita on Kiinassa noin 150 miljoonaa.

Kaupunkien nuorisotyöttömyys on kasvanut viime vuosina kaikkien aikojen ennätykseen. Se oli korkeimmillaan 19,9 % tämän vuoden heinäkuussa. Nuoret ikäluokat ovat aiemmin tyypillisesti työllistyneet mm. yksityisopetus-, teknologia- ja kiinteistösektoreille. Noin neljäsosa yksityisopetuksessa työskennelleistä on alle 25-vuotiaita, ja teknologiayrityksillä on aiemmin ollut runsaasti nuorille suunnattuja harjoitteluohjelmia. Viime vuosina sääntelyä ja valvontaa juuri näillä sektoreilla on lisätty, mikä on näkynyt työllistymismahdollisuuksien heikentymisenä. Viranomaiset ovat pyrkineet vastaamaan työpaikkojen vähenemiseen mm. kasvattamalla uusien virkamiesten vuosittaisia sisäänottomääriä ja kehottamalla yliopistoja lisäämään jatko-opiskelupaikkoja.

Nuorisotyöttömyys on noussut Kiinassa nopeasti

202250_k3.png

Lähteet: NBS, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/49 Näytä viikkokatsaus 2022/51