BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/46

Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) kolmen vuoden välein tekemässä tekemästä valuutta- ja OTC-johdannaismarkkinakyselyssä juanin osuus kansainvälisessä valuuttakaupassa oli tämän vuoden huhtikuussa 7 %. Juan nousi 5. vaihdetuimmaksi valuutaksi. Dollarin osuus oli 88 %, euron 31 %, jenin 17 % ja punnan 13 %.  Osuudet summautuvat 200 prosenttiin, koska valuuttakauppaa käydään kahden valuutan välillä. Vuoden 2019 huhtikuussa juanin osuus oli 4,3 % (8. vaihdetuin valuutta) ja vuoden 2016 kyselyssä 4 %.

Suurin osa niin juan- kuin koko kansainvälisestä valuuttakaupasta on valuutanvaihtosopimuksia ja seuraavaksi eniten tehdään spot-sopimuksia. Juankaupasta kymmenys on optioita, enemmän kuin kansainvälisessä valuuttakaupassa keskimäärin. Juaneita vaihdetaan selvästi eniten dollaria vastaan (94 % koko juankaupasta). Juanin valuuttapareista BIS raportoi dollarin lisäksi euron. Tämän vuoden kyselyssä 2 % juankaupasta oli suhteessa euroon. Maantieteellisesti valuuttakauppaa käydään eniten Isossa-Britanniassa, joka on myös toiseksi suurin juankaupan keskus. Eniten juankauppaa käydään Hongkongissa, ja seuraavaksi tärkeimmät juankaupan keskukset ovat Manner-Kiina ja Singapore. 

Ruplan käyttö kansainvälisessä valuuttakaupassa romahti ja sen osuus vuoden 2022 huhtikuussa oli vain 0,2 %, kun se vuonna 2019 oli 1,2 % ja vielä vuonna 2013 lähes 2 %. Intian rupian osuus pysytteli noin 2 prosentissa ja Honkongin dollarin osuus laski vajaaseen 3 prosenttiin vuoden 2019 kyselyn 4 prosentista. 94 % ruplakaupasta käytiin dollaria vastaan ja myös rupiakauppaa käydään lähes kokonaan suhteessa dollariin (97 % vaihdosta). Ruplan valuuttakauppa on hyvin keskittynyttä Iso-Britanniaan.

Kyselyssä kerätään tietoja myös OTC (over-the-counter) -korkojohdannaisten dollarimääräisestä vaihdosta. Niissä juania käytetään huomattavasti vähemmän ja sen osuus oli huhtikuussa 0,6 %, pienempi kuin esimerkiksi Uuden-Seelannin dollarin tai Tshekin korunan (osuudet summautuvat 100 prosenttiin). Koronvaihtosopimukset kattavat käytännössä koko juanin johdannaiskaupan. Iso-Britannia on niin ikään korkojohdannaiskaupan keskus. Vain 0,2 % kaupasta käydään Manner-Kiinassa ja 5,6 % Hongkongissa.

Kiinan juanin osuus kansainvälisestä valuuttakaupasta on kasvanut202246_k3.png

Kansainvälinen valuuttakauppa summautuu 200 %:iin.

Lähteet: BIS ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/45 Näytä viikkokatsaus 2022/47