BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/12

Kiina tavoittelee vuonna 2022 noin 5,5 prosentin BKT:n kasvua. Tavoitteeseen pääsemiseksi Kiinan kansankongressi päätti maaliskuun alussa lisätä finanssipoliittista elvytystä. Budjettimenoja ollaan kasvattamassa reilulla 8 prosentilla viime vuodesta ja samalla budjettitulojen odotetaan kasvavan alle 4 %. Hitaan tulojen kasvun taustalla on se, että yritysverotusta kevennetään selvästi samalla, kun vuoden 2020 koronakriisin aikana tehtyjä vero- ja maksuhelpotuksia jatketaan ainakin osittain vielä tänä vuonna. Menopuolella osaa kasvusta selittää se, että jo viime vuodelle päätettyjä menolisäyksiä on siirtynyt normaalia enemmän kuluvalle vuodelle. Menolisäyksistä on tässä vaiheessa julkistettu niukasti tietoja, mutta pk-yritysten tukia ollaan lisäämässä ja sotilasmenoja kasvatetaan suurin piirtein samaa vauhtia kuin muitakin menoja keskimäärin.

Elvytystä on kaavailtu tehtäväksi myös budjetin ulkopuolella. Paikallishallintoja on jo vuoden vaihteesta lähtien kehotettu lisäämään infrastruktuuri-investointeja, joita tavallisesti tehdään budjetin ulkopuolella. Vaikka erikoisvelkakirjojen liikkeelle lasku määrää ei ole kasvatettu viime vuodesta, poikkeuksellisesti keskuspankin voittovaroja siirretään 1 000 mrd. juania julkiseen käyttöön ja muiden valtion rahoituslaitosten ja monopoliyhtiöiden viime vuosien voittovaroista otetaan 650 mrd. juania. Yhteensä 1 650 mrd. juanin lisätulosta vajaa puolet näyttäisi menevän budjetin ulkopuolisten investointihankkeiden rahoittamiseen. Kun budjetti ja sen ulkopuoliset julkiset toimet otetaan huomioon, analyysiyhtiö Gavekal Dragonomicsin arvion mukaan julkisen sektorin toimien tuki talouskasvuun on tänä vuonna noin 3 % BKT:stä suurempi kuin viime vuonna.

Kiinan finanssipolitiikka on ollut pitkään poikkeuksellisen elvyttävää, kun talouskasvua on pakotettu kohti päättäjien asettamia korkeita kasvutavoitteita. IMF:n arvion mukaan laaja julkisentalouden alijäämä oli viime vuonna 16 % BKT:stä ja pitkään jatkuneiden suurten alijäämien vuoksi julkisia velkavastuita oli kertynyt noin 100 % BKT:stä (BOFIT Viikkokatsaus 6/2022). Samalla jotkut paikallishallinnot ovat vaikeuksissa suurten velkojensa kanssa ja rakennussektorin viime vuonna alkanut alamäki pahentaa entisestään rahoitustilannetta, kun maaoikeuksien myynnistä saatujen tulojen uskotaan vähentyvän. Budjettikertomuksessaan myös Kiinan finanssiministeriö toteaa, että osalla kaupungeista ja sitä alemmilla hallintotasoilla budjettialijäämä on huomiota herättävän suuri ja samalla niillä on kasvaneita paineita julkisten perusmenojen, palkkojen ja muiden normaalien menojen rahoittamisessa.


Näytä viikkokatsaus 2022/11 Näytä viikkokatsaus 2022/13