BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/06

Kiinan finanssiministeriön mukaan keskus- ja paikallishallintojen yhteenlasketut budjettitulot kasvoivat viime vuonna nimellisesti yli 10 % vuotta aiemmasta eli pari prosenttiyksikköä ennakoitua nopeammin. Erityisesti keskeisten verojen, kuten yritysverojen ja arvonlisäveron, tulokertymät olivat vahvoja vuoteen 2020 verrattuna. Myös monen muun veron tuottamat tulot kasvoivat ripeästi. Verotulot kattavat Kiinassa noin 85 % budjettituloista.

Viime vuonna budjettimenot pysyivät suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna 2020, kun vuosi sitten päättäjät budjetoivat parin prosentin menojen kasvun. Suurimmista eristä koulutusmenojen sekä sosiaaliturva- ja työllisyysmenojen kasvu hidastui. Terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun, maatalouteen ja kulttuuriin käytetyt menot supistuivat, kun taas korkomenojen kasvu jatkui nopeana.

Kiinan virallisesti käyttämä määritelmä julkisista menoista ja tuloista on suppea, eikä se vastaa kansainvälisiä käytäntöjä. Virallisten tilastojen ulkopuolelle jää esim. laaja paikallishallintojen budjetin ulkopuolinen toiminta, kuten paikallishallintojen perustamat rahoitusyhtiöt ja monet julkiset rahastot. IMF laskee Kiinalle laajempaa ja kansainvälisesti vertailukelpoisempaa julkisen talouden tilastoa. Sen mukaan julkisen talouden laaja vaje on ollut jo vuosia yli 10 % BKT:stä. Viime vuonna vaje oli 16 % BKT:stä eli noin yhden prosenttiyksikön pienempi kuin 2020. Pitkään jatkuneiden suurten alijäämien myötä julkiselle sektorille on kertynyt velkaa jo hieman yli 100 % BKT:stä.

Paikallishallintojen taloudellinen tila vaihtelee Kiinassa paljon. Yhä useammat ovat kuitenkin vaikeuksissa suuren velkataakkansa kanssa etenkin nyt, kun kiinteistösektorin supistuminen painaa alueille tärkeitä tuloja maaoikeuksien myynnistä. Samalla hallitus patistelee alueita ottamaan lisää velkaa ja lisäämään infrastruktuurihankkeita talouskasvun vauhdittamiseksi kohti tavoitetasoa.

IMF:n arvio Kiinan julkisen talouden laajasta vajeesta ja velasta

202206_k3.png

*) arvio.

Lähteet: IMF Artikla IV -raportti ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/05 Näytä viikkokatsaus 2022/07