BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/12

Yhdysvaltain kauppakamarin AmCham julkaisi maaliskuussa vuosittaisen yrityskyselynsä, johon oli marraskuussa 2021 kerätty vastauksia 353 Kiinassa toimivalta amerikkalaisyritykseltä. Vaikka yritykset kokevatkin tilanteen parantuneen kahden pandemiavuoden jälkeen, vastaajat ovat aiempaa enemmän huolissaan Kiinan talouskasvusta ja lyhyen aikavälin näkymistä.

Aiempaa harvempi yritys (37 %) uskoi Kiinan investointiympäristön parantuvan. Kahdessa aiemmassa kyselyssä investointiympäristön paranemiseen uskoi vielä puolet yrityksistä. Suurimpana syynä pidettiin poliittisen ilmapiirin aiheuttamaa epävarmuuden lisääntymistä ja sääntely-ympäristön kiristymistä. Viime vuoden tapaan yritykset nostivat Kiinan ja Yhdysvaltojen kahdenväliset suhteet ja niiden kireyden suurimmaksi liiketoiminnalliseksi haasteekseen. Ensimmäisen kerran maiden väliset jännitteet nostettiin kolmen suurimman haasteen joukkoon nyt myös henkilöstöhallinnon osalta. Yritysten mukaan esimerkiksi osaavaa kiinalaista työvoimaa on ollut aiempaa vaikeampi saada työskentelemään amerikkalaisiin yrityksiin.

Sääntelyä on lisätty ja sääntely-ympäristö on Kiinassa muuttunut aiempaa monimutkaisemmaksi. Yrityksistä 40 % suhtautuu sääntely-ympäristön seuraavien vuosien kehitykseen pessimistisesti. Kolmasosa vastaajayrityksistä kokee epävarmuuden kasvaneen ja pitää säännösten laiminlyöntiin liittyvää riskiä yhtenä isommista haasteista liiketoiminnalleen. Lähes 80 % yrityksistä koki Kiinan uusien sääntelytoimien, kuten kartelli- ja tietosuojalakien, vaikuttaneen toimintaansa.

Viimeisen vuoden aikana niiden yritysten lukumäärä, jotka kokevat olonsa Kiinassa vähemmän tervetulleiksi, on kaksinkertaistunut. Kasvu on laajaa eri sektoreilla, mutta erityisen selvää teknologiasektorilla. Tästä huolimatta kaksi kolmasosaa vastaajista aikoo edelleen lisätä investointejaan Kiinassa vuoden 2022 aikana ja puolet yrityksistä toivoo kasvattavansa henkilöstönsä lukumäärää. Aikaisempien kahden vuoden tapaan valtaosa yrityksistä (83 %) ei edelleenkään ole aikeissa siirtää toimintojaan Kiinan ulkopuolelle.

Kiinassa toimivat amerikkalaisyritykset ovat aiempaa pessimistisempiä lähitulevaisuuteensa

202212_k2.png

Lähteet: AmCham China Business Climate Survey Report 2022 ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/11 Näytä viikkokatsaus 2022/13