BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/11

USA, EU ja Iso-Britannia ovat tällä ja viime viikolla laajentaneet Venäjän kohdistuvia talouspakotteitaan (aiemmista pakotteista kts. BOFIT Viikkokatsaus 9/2022). Pakotteet on jälleen koordinoitu suurelta osin, vaikka joidenkin toimien yksityiskohdissa on eroja. Uudet pakotteet sisältävät mm. investointirajoituksia, vienti- ja tuontikieltoja sekä yksittäisiin yrityksiin ja henkilöihin kohdistuvia rajoituksia. Myös monet muut maat, kuten Kanada, Japani ja Sveitsi, ovat asettaneet ainakin osittain yhteneviä pakotteita Venäjälle. Lisäksi G7-maat ovat päättäneet poistaa Venäjältä ns. Most Favoured Nation (MFN) -aseman niiden ulkomaankaupassa. MFN-asema takaa tuontituotteille tasapuolisen kohtelun. Sen menettämisen jälkeen venäläisille tuontituotteille on mahdollista asettaa esim. muita maita korkeampia tuontitulleja.

Uusien pakotteiden myötä EU ja USA kielsivät uudet investoinnit Venäjän energiasektorille muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Lisäksi EU, USA ja Iso-Britannia kielsivät monien luksustuotteiden (esim. kalliiden autojen ja korujen) viennin Venäjälle. Ne ovat myös lisänneet yksittäisiä henkilöitä Venäjän liike-elämästä, hallinnosta ja sotilassektorilta rajoitustoimiensa piiriin (esim. liiketoimintakielto, varojen jäädytys, matkustuskielto).

Länsimaat ovat päättäneet rajoittaa myös tuontia Venäjältä. EU on kieltänyt tiettyjen terästuotteiden tuonnin. Näiden tuotteiden tuonnin arvo on noin 3,6 mrd. dollaria. Yhdysvallat on ilmoittanut kieltävänsä mm. votkan, merenelävien ja timanttien tuonnin Venäjältä. Kiellon alaisten tavaroiden tuonnin arvo on noin 1 mrd. dollaria. Iso-Britannia on puolestaan päättänyt asettaa monille venäläisille tuontitavaroille ylimääräisen 35 %:n tuontitullin. Niihin kuuluvat mm. terästuotteet, kupari, alumiini, lannoitteet ja autonrenkaat. Tullien alaisten tuotteiden tuonnin arvo on ollut noin 1,2 mrd. dollaria. Yhteensä nämä toimet koskevat siis Venäjän vientiä noin 5,8 mrd. dollarin arvosta (1 % Venäjän koko tavara- ja palveluviennistä vuonna 2021).    

Eräät länsimaat ovat rajoittaneet myös energian tuontia Venäjältä. USA ja Australia ovat kieltäneet raakaöljyn, öljytuotteiden, maakaasun ja hiilen tuonnin Venäjältä. Kanada on kieltänyt raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnin, ja Iso-Britannia on myös ilmoittanut luopuvansa venäläisen raakaöljyn ja öljytuotteiden tuonnista tämän vuoden aikana. Viime vuonna näihin maihin meni 5 % Venäjän raakaöljyn ja 10 % öljytuotteiden viennistä. Viime vuoden ennakkotietojen pohjalta tämä vastaisi noin 12 mrd. dollaria (2 % Venäjän koko tavara- ja palveluviennistä).

Monet suuret länsimaiset energiayhtiöt ovat jo ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta ja lopettavansa venäläisen öljyn ja maakaasun ostamisen. Mediatietojen mukaan venäläisen öljyn myynnissä onkin viime viikkoina ollut vaikeuksia ja esim. venäläisen Urals-öljylaadun hintaero Pohjanmeren Brentiin verrattuna on revennyt historiallisen suureksi. Uralsin hinta on maaliskuussa ollut keskimäärin 20 dollaria edullisempi kuin Brentin. Sadat eri aloilla toimivat länsimaiset yhtiöt ovat myös ilmoittaneet vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta tai lopettavansa kaikki Venäjään liittyvät liiketoimensa.      

Venäjän keskeisen vientiöljylaatu Uralsin hinta on huomattavasti halvempi kuin Brentin

202211_v3.png

Lähde: Bloomberg.


Näytä viikkokatsaus 2022/10 Näytä viikkokatsaus 2022/12