BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/11

Venäjä on päättänyt kieltää monien tavaroiden viennin vähentääkseen länsimaiden pakotteista sille aiheutuvaa haittaa ja aiheuttaakseen vastaavasti vahinkoa länsimaille. Lisäksi Venäjä on sulkenut ilmatilansa monien maiden lentokoneilta.   

Hallituksen 9.3. antamalla asetuksella kielletään monien Venäjälle tuotujen tavaroiden poisvienti maasta tämän vuoden loppuun saakka. Kielto koskee laajaa tavarajoukkoa, joka ulottuu tietyistä lääkkeistä erilaisiin koneisiin, laitteisiin ja kulkuneuvoihin. Luvanvaraisesti joitakin näistä tavaroista voi viedä muihin Euraasian talousliiton (EAEU) jäsenmaihin. 

Venäjällä valmistetuista tavaroista monien puutuotteiden vienti on hallituksen päätöksellä kielletty tämän vuoden loppuun asti Venäjän epäystävällisiksi katsomiin maihin, kuten EU-maihin. Kiellon alaisen viennin arvo oli 0,5 mrd. dollaria vuonna 2019 (0,1 % Venäjän koko tavara- ja palveluviennistä). Siitä 65 % vietiin Suomeen. Lisäksi Venäjän teollisuusministeriö on antanut suosituksen lannoitteiden viennin lopettamisesta toistaiseksi sekä eräiden kemikaalien viennin lopettamisesta EU-maihin. Tämän viennin arvo oli noin 8,5 mrd. dollaria vuonna 2019 (2 % Venäjän koko viennistä). Viljan ja sokerin viennille on asetettu lisärajoituksia, joiden mukaan niiden vientiä myös EAEU:n jäsenmaihin rajoitetaan tiukasti. Tavoitteena on turvata viljan ja sokerin saatavuus kotimarkkinoilla ja hillitä niiden hintojen nousua.  

Lehtitietojen mukaan hallitus on keskustellut myös kriittisten tuontitavaroiden tuontitullien väliaikaisesta poistamisesta, jotta niiden saatavuutta voitaisiin parantaa ja hintojen nousua hillitä. Kriittisiin tavaroihin on ehdotettu luettavaksi mm. vihanneksia ja viljatuotteita, joitakin lääke-, tekstiili- ja rakennusmateriaaliteollisuuden raaka-aineita sekä lentokoneiden varaosia. 

Venäjällä on lisäksi keskusteltu markkinoilta poistumassa olevien ulkomaisten yritysten kohtelusta. Esillä olleen lakiluonnoksen mukaan markkinoilta poistuvat, tietyt ehdot täyttävät ulkomaiset yritykset voitaisiin ajaa nopeutetusti konkurssiin ja ottaa niiden toiminta venäläisen hallinnointiyrityksen haltuun toiminnan jatkamiseksi. Päätöksiä asiasta ei ole toistaiseksi tehty. Ulkomaisten sijoittajien mahdollisuuksia kotiuttaa pääomiaan Venäjältä on jo rajoitettu tiukasti.


Näytä viikkokatsaus 2022/10 Näytä viikkokatsaus 2022/12