BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/07

Presidentti Putinin ja presidentti Xin helmikuun alussa järjestetyn tapaamisen yhteydessä allekirjoitettiin mm. presidenttien yhteinen poliittinen julkilausuma sekä tiekartta maiden välisen vuotuisen kauppavaihdon kasvattamiseksi 200 mrd. dollariin vuoteen 2024 mennessä.

Mediatietojen mukaan tiekartassa kaavaillaan Kiinan viennin Venäjälle kasvavan mm. autojen, rautatie- ja metrokaluston osien, rakennustarvikkeiden, tekstiilien sekä hedelmien ja vihannesten osalta. Venäjän viennissä Kiinaan kasvupotentiaalia nähdään etenkin maataloustuotteissa, metalleissa ja energiatuotteissa. Viime vuonna maiden välinen kauppavaihto (tavarat ja palvelut) oli noin 150 mrd. dollaria. Kiinan osuus Venäjän tavaraviennissä oli 14 % ja -tuonnissa 25 %. Venäjän osuus Kiinan tavaraviennissä oli 2 % ja -tuonnissa 3 %. 

Presidentti Putinin vierailun yhteydessä julkistettiin myös uusia öljy- ja kaasusopimuksia. Gazprom ja CNPC kertoivat sopineensa uusista 10 mrd. m3:n vuotuisista maakaasutoimituksista 25 vuodeksi. Sopimuksen toteuttaminen vaatinee Gazpromilta uusia investointeja, eikä toimitusten alkamisajankohtaa vielä ilmoitettu. Kaasutoimitukset kasvavat vähitellen myös maiden välisen Siperian Voima -kaasuputken kautta. Sen on määrä saavuttaa täysi 38 mrd. m3:n kapasiteettinsa vuoteen 2024 mennessä. Viime vuonna Venäjä vei Kiinaan noin 14 mrd. m3 maakaasua (putkikaasu ja LNG) ja Kiinan osuus Venäjän kaasunviennistä oli noin 6 %. Venäjä vastasi noin 8 %:sta Kiinan kaasuntuonnista.

Lisäksi Rosneft ja CNPC ilmoittivat 10 vuoden sopimuksesta yhteensä 100 milj. tonnin raakaöljytoimituksista. Viime vuonna Venäjä vei raakaöljyä Kiinaan noin 70 milj. tonnia ja Kiinan osuus Venäjän öljyn viennistä oli 30 %. Venäjän osuus Kiinan raakaöljyn tuonnista oli 16 %. Venäjän taloussuhteita Kiinan ja muiden keskeisten talouksien kanssa on käsitelty tarkemmin tuoreessa BOFIT Policy Briefissa.

Kiinan osuus Venäjän ulkomaankaupassa on paljon suurempi kuin Venäjän osuus Kiinan ulkomaankaupassa

Lähteet: CEIC, Venäjän tulli, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/06 Näytä viikkokatsaus 2022/08