BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/07

Talousministeriön arvion mukaan BKT:n nousu taantumavuodesta 2020 pysyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä lähellä viittä prosenttia ja oli koko vuoden osalta 4,6 %. Ministeriön arvioilla BKT:n kasvu kahden vuoden takaisesta oli viime vuonna 1,8 % ja vuoden viimeisellä neljänneksellä lähes 3 %.

Kotitalouksien tavaroiden ja palvelujen kulutuksen elpyminen hidastui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nousua kahden vuoden takaisesta oli alle puoli prosenttia nousun oltua tammi-syyskuussa puolitoista prosenttia. Kulutusta painoivat marraskuussa noin viikon mittaiset koronarajoitukset, jotka näkyivät vähittäiskaupan myynnissä. Joulukuussa vähittäismyynti elpyi, mutta noin kolmen prosentin nousu kahden vuoden takaisesta oli vaisumpaa kuin tammi-lokakuun aikana (4–5 %).

Myös kotitalouksien muiden tulojen, mm. palkkatulojen, kehitys vaihteli. Kokonaisuutena reaalitulot olivat viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 1,5 % suuremmat kuin kaksi vuotta aiemmin. Koko viime vuonna kasvua oli 2 %. Kotitalouksien reaalitulojen elpyminen vaihteli viime vuoden aikana melko paljon, mikä johtui osin syksyn duuman vaalien aikaan eläkeläisille ja eräille valtion työntekijäryhmille maksetuista kertasummista ja sosiaalitukimenojen ajoittumisesta taantumavuonna 2020. Ilman eläkkeitä ja muita sosiaalitukia reaalitulojen nousua kahden vuoden takaisesta ei käytännössä ollut viimeisellä neljänneksellä eikä koko vuonna. Toisaalta kotitalouksien palkkatulojen reaaliset kasvulukemat olivat kummallakin jaksolla yli 4 %.

Tuotannonaloista rakentaminen lisääntyi viime vuonna peräti 6 % kasvettuaan parempaan suuntaan korjattujen tietojen mukaan hieman myös taantumavuonna 2020. Tavarakuljetukset lisääntyivät yli 5 % ja elpyivät näin suunnilleen vuoden 2019 tasolle. Kaivannaisteollisuuden tuotanto jatkoi nousuaan viime vuoden loppukuukausina, kun raakaöljyn tuotanto elpyi OPEC+-sopimuksen tuotantorajoitusten lievenemisen myötä ja maakaasun tuotanto kasvoi edelleen melko hyvin.

Jalostusteollisuuden tuotannon kasvu jatkui viime vuoden loppukuukausina ripeänä ja tuotantoa oli yli 10 % enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. Vuosina 2019–21 kasvu on ollut 3,3 % vuodessa. Suurimmista jalostusteollisuuden aloista useat ovat kasvaneet parin viime vuoden aikana ripeällä tahdilla. Tämä koskee mm. kemianteollisuutta sekä kone- ja laiteteollisuutta. Kohtalaisen kokoiseksi on noussut myös lääketeollisuus, jonka tuotanto on jalostusteollisuuden kärkenä kasvanut 20 % vuodessa vuosina 2019–21.

Venäjällä eräät suuret teollisuudenalat ovat kasvaneet hyvin viime vuosina

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/06 Näytä viikkokatsaus 2022/08