BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/07

Vuonna 2021 kotitalousluottojen kanta kasvoi 23 % ja yrityslainakanta 12 %. Asuntolainakannan kasvu on jatkunut nopeana jo monta vuotta erilaisten politiikkatoimien tukemana, ja etenkin uusien asuntojen ostoon tarkoitettujen lainojen korkotaso on pysynyt hyvin matalana. Joulukuussa neljännes uusista asuntoluotoista kuuluikin valtion lainatukiohjelmien piiriin.

Kulutusluottojen nopea kasvu on osaltaan tukenut kotimaista kulutuskysyntää, mutta luottojen nopea kasvuvauhti on myös herättänyt huolia asiakkaiden maksukyvystä. Keskuspankki on pyrkinyt hillitsemään kulutusluottojen kasvua mm. kiristämällä kulutusluottoihin liittyviä makrovakaustoimia. Toimet eivät toistaiseksi ole suuresti hillinneet kulutusluottojen kasvua, mutta makrovakaustoimien ja keskuspankin koronnostojen yhdistelmän ennakoidaan tänä vuonna hidastavan kotitalouksien lainakannan kasvua selvästi.

Keskuspankin arvion mukaan yrityslainojen kasvun taustalla on mm. talouden nopean kasvun aikaansaama investointikysynnän piristyminen. Kotitalouksien lainakanta on käytännössä kokonaan ruplamääräistä velkaa, yrityslainoista noin 23 % on ulkomaan valuutassa, pääosin euroissa ja dollareissa.

Yritysten talletukset kasvoivat viime vuonna huomattavasti, mikä osaltaan kertoo yritysten parantuneista tuloksista ja etenkin vientihintojen noususta. Myös kotitalouksien talletuskanta kasvoi hieman edellisvuotta nopeammin. Talletuskorkojen nousu ja arvopaperimarkkinoiden heilahtelut lisäsivät pankkitalletusten suosiota etenkin vuoden lopulla. Kotitalouksien talletuksista noin 20 % ja yritysten talletuksista noin 30 % on valuuttamääräisiä.

Lainakannan kasvu nosti myös pankkisektorin liiketulosta, mikä kasvoi edellisvuoteen verrattuna liki 50 %. Korko- ja komissiotulojen kasvun lisäksi sektorin liiketulosta nosti myös uusien luottotappiovarausten poikkeuksellisen pieni määrä. Koronapandemian iskiessä vuonna 2020 pankit kasvattivat varauksia merkittävästi, mutta luottotappiot ovat säilyneet vähäisinä. Erilaiset maksulykkäykset ja valtion korkotuet ovat osaltaan hillinneet luottotappioiden syntyä. Ongelmaluottojen osuus yrityslainakannasta supistui selvästi vuoden 2021 aikana. 

Pankkilainat ja talletukset kasvoivat vuonna 2021 selvästi

Luvut sisältävät lainat ja talletukset kaikissa valuutoissa. Keskikorko viittaa yli vuoden mittaisten ruplalainojen ja ruplatalletusten korkoihin.
*marraskuu

Lähteet: Venäjän keskuspankki ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/06 Näytä viikkokatsaus 2022/08