BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/08

Vuoden 2021 aikana Kiinasta vietiin tavaroita yhteensä 3 370 miljardin dollarin arvosta, mikä oli 30 % enemmän kuin vuonna 2020. Myös tuonti kasvoi 30 % edellisvuoteen verrattuna ja nousi 2 680 miljardiin dollariin. Kauppataseen ylijäämä kohosi ennätyssuureksi, 690 miljardiin dollariin, mikä oli 28 % enemmän kuin vuonna 2020. Pandemian aikana (vuosina 2020–21) Kiinan tavaravienti on kasvanut dollarimääräisesti 35 % ja tuonti 30 %. Osa pandemian aikaisesta viennin ja tuonnin arvon kasvusta selittyy nousseilla hinnoilla, koska vientimäärät kasvoivat dollarimääräisiä arvoja vähemmän. Kiinan vientimäärät olivat viime vuoden marraskuussa 18 % ja tuontimäärät 8 % joulukuuta 2019 korkeammalla. Kiinan vientimäärät kasvoivat selvästi koko maailman vientiä (+6 %) nopeammin, ja Kiina onkin kasvattanut osuuksiaan maailmankaupasta.

Maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä oli viime vuonna vajaat 2 % BKT:stä. Vaihtotaseen ylijäämää kasvatti jatkuvasti pienentyvä palvelutaseen alijäämä. Palvelutaseen alijäämä, eli palvelutuonnin ja -viennin erotus on ennen pandemiaa ollut tyypillisesti noin 2 % BKT:stä, mutta viime vuonna se oli enää 0,5 %. Palvelutuonti on vähentynyt pandemian aikana rajusti, koska kiinalaisten matkailumenot ulkomailla ovat matkustusrajoitusten vuoksi romahtaneet. Ennen pandemiaa yli puolet palvelutuonnista oli turismipalveluita.

Kuluvan vuoden alussa astui voimaan Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Australian, Uuden-Seelannin ja ASEAN-maiden välinen alueellinen talouskumppanuussopimus RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership). Vaikka Kiinalla oli jo tätä ennen voimassa kahdenvälisiä kauppasopimuksia usean eri RCEP-maan kanssa, kauppasopimus Japanin kanssa on ensimmäinen laatuaan. Sopimuksen myötä Kiinan Japanin-tuonnista 86 prosenttia tulee olemaan tullivapaata (nykytaso 8 %). Vastaavasti Japani nostaa tullivapaan Kiinan-tuonnin osuutensa 60 prosentista 88 prosenttiin. Japani on Kiinalle yksi tärkeimmistä yksittäisistä kauppakumppaneita (osuus ulkomaankaupasta 6 %), vaikka sen osuus onkin viimeisten kymmenen vuoden aikana pienentynyt. Sopimuksen yhtenä tarkoituksena on avata myös palvelukauppaa kilpailulle. Maat sitoutuivat avaamaan vähintään 65 % palvelusektoreistaan sopimuskumppaneilleen, millä saattaa olla merkittäviä vaikutuksia mm. Kiinan koulutus-, rahoitus- ja kulttuuripalveluihin.

 

Kiinan ulkomaankauppa kasvoi viime vuonna kohisten

202208_k1.png

Lähteet: Kiinan tulli, CEIC ja BOFIT


Näytä viikkokatsaus 2022/07 Näytä viikkokatsaus 2022/09