BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/42

Kiinteistösektorille suunnatut toimet ovat kohdennettuja ja niillä pyritään saattamaan loppuun jo aloitettuja rakennushankkeita sekä kannustamaan kuluttajia asuntokaupoille. Laajoja rakennuttajien pelastusoperaatioita ei ole tehty. Useat alueet ovat helpottaneet asuntokaupan ehtoja mm. poistamalla ostorajoituksia ja laskemalla käteisrahavaatimuksia. Keskuspankki on sallinut alhaisempia asuntolainakorkoja ensiasunnon ostajille. Lokakuusta lähtien on tarjottu myös helpotuksia asuntojen myyntivoiton verotukseen niille, jotka vaihtavat uuteen asuntoon samassa kaupungissa.

Rakennuttajien rahoitusvaikeuksien takia useat projektit ovat keskeytyneet. Kiinassa uudet asunnot ostetaan tyypillisesti ennen rakentamisen aloittamista. Joillain alueilla sijoittajat hermostuivat kesällä projektien hitaaseen etenemiseen ja uhkasivat lopettaa asuntolainojen takaisinmaksun, kunnes rakentaminen käynnistyy uudelleen. Maksuboikotit ovat jatkuneet syksyllä.

Varsinkin maan politiikkapankit (Agricultural Development Bank of China, China Development Bank ja China Exim Bank) on valjastettu investointien rahoittamiseen. Kesäkuussa ilmoitettiin, että politiikkapankit tulisivat lisäämään lainanantoaan infrastruktuurihankkeisiin 800 mrd. juanilla (ks. BOFIT Viikkokatsaus 22/2022). Myöhemmin kesällä kerrottiin yhteensä 600 mrd. juanin lisäyksestä suunniteltuun lainapottiin. Toteutuessaan 1 400 mrd. juania (200 mrd. euroa) vastaa 1,2 % Kiinan BKT:stä. Lehtitietojen mukaan politiikkapankkien vastuulla on tarjota 200 mrd. juania rakennuttajille korvamerkittyjä lainoja keskeneräisten ja jo myytyjen asuntojen valmiiksi saamiseen. Valtio tarjoaa korkotukea näille lainoille.

Myös alueiden toivotaan lisäävän investointeja mm. infrastruktuuriin. Tähän on käytetty erityisesti nk. erikoisbondeja. Niitä ei lasketa aluebudjeteissa velanotoksi, vaan ne on tarkoitus maksaa takaisin hankkeiden tuotoilla. Tämän vuoden kiintiö uusille erikoisbondeille alkaa olla jo käytetty. Elokuun lopulla hallitus kuitenkin kertoi, että alueet voivat laskea liikkeelle loppuvuonna yhteensä yli 500 mrd. juania aiemmin käyttämättä jääneestä kiintiöstä. Erikoisbondeille sallittuja käyttötarkoituksia on laajennettu viime vuosina, ja nykyisin niillä voi rahoittaa hyvin monenlaisia hankkeita. Ongelmana on usein kannattavien hankkeiden löytäminen.

Alueet ovat velkaantuneet lisää myös omistamiensa rahoitusyhtiöiden (LGFV) kautta. Rahoitusyhtiöt ovat tänä vuonna lisänneet erityisesti maankäyttöoikeuksien ostoja alueilta. Tällä viikolla finanssiministeriö kuitenkin puuttui tähän keinoon rahoittaa paikallisbudjetteja. Se kielsi valtionyritysten ja paikallishallinnon rahoitusyhtiöiden velkarahalla tapahtuvat maakaupat. Maanmyynti muodostaa merkittävän osan aluehallintojen tuloista, ja rakentamisen hyytymisen myötä nämä tulot ovat laskeneet selvästi.

Liikepankkeja on myös kehotettu lisäämään lainanantoaan rakennuttajille. Bloomberg kertoi syyskuun lopussa keskuspankin ja pankkivalvoja CBIRC:n käskeneen maan kuuden suuren valtio-omisteisen pankin kunkin lisätä kiinteistörahoitusta 100 mrd. juanilla loppuvuonna. Tähän kuuluvat asuntolainat, lainat rakennuttajille ja sijoitukset niiden velkakirjoihin. Elokuussa lanseerattiin myös ohjelma, jossa valtion takausyhtiö China Bond Insurance määrättiin takaamaan ohjelmaan hyväksyttyjen rakennuttajien uudet liikkeeseen laskemat velkakirjat. Takausta vastaan rakennuttajat tarjoavat vakuudeksi omaisuuseriä. Valtion rahoitusohjelmien lisäksi myös monet alueet ovat perustaneet omia kriisirahastoja.

Rakennuttajien rahoitusongelmat eivät näytä helpottavan ja asuntakaupan hyytyminen on levittänyt ongelmia yhä useampaan yritykseen. Pulassa ovat erityisesti yksityiset rakennuttajat ja kiinteistösektori näyttää ajautuvan yhä enemmän valtion syliin valtionyhtiöiden ja aluehallintojen pelastaessa maksukyvyttömiä yrityksiä. Tehdyt toimet eivät tähän mennessä ole saaneet asuntokauppaa piristymään, joten myös niiden vaikutus reaalitalouteen jäänee rajalliseksi. 

 

Yhä suurempi osa kiinalaisista suosii säästämistä ja harvempi suunnittelee asunnon ostoa202242_k3.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/41 Näytä viikkokatsaus 2022/43