BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2022/22

Viime viikon hallituksen kokous lupasi monia, usein löyhästi määriteltyjä, tukitoimia taloudelle. Monet niistä on tarkoitus toteuttaa pankkilainanantoa lisäämällä. Keskuspankki näyttääkin löyhentäneen suhtautumistaan velkaantumisen ja rahoitusmarkkinoiden riskien kuriin saamiseen ja on nyt enemmän huolissaan talouskasvusta. Keskuspankki on kuitenkin pyrkinyt välttämään laajaa rahapolitiikan keventämistä keskeisten instrumenttiensa kautta, sillä se voisi johtaa valuuttakurssin heikkenemiseen ja pääoman ulosvirtaan. Rahapolitiikkaa toteutetaankin entistä kohdennetummin ja ohjaamalla pankkikohtaisia lainamääriä ja korkoja, jolloin rahapolitiikan virityksen arviointi on aiempaakin vaikeampaa.

Yksittäisistä tukitoimista keskuspankki lupasi kaksinkertaistaa pienyrityksille suunnatun uudelleenlainausohjelman (relending) kiintiön tänä vuonna. Viime vuoden lopussa ohjelman koko oli 1 235 mrd. juania (170 mrd. euroa). Ohjelmassa keskuspankki tarjoaa rahoitusta liikepankeille edullisten lainojen myöntämiseen. Lisäksi luvattiin mm. 150 mrd. juania hätälainoja lentoyhtiöille. Aiemmin keskuspankki kertoi uusista 200 mrd. juanin lainakiintiöstä tieteellisiin innovaatioihin, 100 mrd. juanin kiintiöistä hiiliteollisuudelle ja 40 mrd. juanin kiintiöstä vanhustenhoitoon. Liikepankit myöntävät lainat soveltuville yrityksille edullisella korolla. Keskuspankki kompensoi lainat jälkeenpäin pankeille.

Keskuspankki ja pankkisektorin valvontaviranomainen (CBIRC) kutsuivat viime viikolla koolle suurimpien liikepankkien edustajat ja kehottivat lisäämään ja nopeuttamaan lainanantoa eri sektoreille sekä erityisesti pienyrityksille. Lainojen takaisinmaksussa tulee tarjota lykkäyksiä pienyrityksille, yksityisyrittäjille, kuorma-autonkuljettajille sekä koronarajoituksista kärsineille kotitalouksille. Hallitus lupasi tukea pankeille maksuaikojen pidennyksiin. Hallituksen mukaan politiikkapankit lisäävät lainanantoa infrastruktuurihankkeisiin 800 mrd. juanilla. Jo aiemmin toukokuussa hallitus lupasi, että isot valtio-omisteiset pankit lisäävät lainanantoa pienyrityksille tänä vuonna 1 600 mrd. juanilla. Ilmoituksen mukaan valtion rahastot tarjoavat vakuuksia näihin lainoihin ja huolehtivat mahdollisista maksuhäiriöistä.

Toukokuussa laskettiin myös asuntolainojen viitekorkona käytettyä 5 vuoden LPR-korkoa 4,60 prosentista 4,45 prosenttiin. Toimella halutaan tukea asuntolainojen kysyntää. Lyhyempien lainojen viitekorkona käytettävä 1 vuoden LPR-korko (3,70 %) sekä muut politiikkakorot pidettiin muuttumattomina. Viitekorkojen taso ei kuitenkaan yksin vaikuta pankkien myöntämiin korkoihin. Aiemmin toukokuussa keskuspankki sanoi, että liikepankit voivat myöntää asuntolainoja ensiasunnon ostajille 0,2 prosenttiyksikköä alle 5 vuoden LPR-koron. Asuntolainakorot on tämän lisäksi määritelty aluekohtaisesti ja monet kaupungit ovat viime aikoina laskeneet minimikorkotasojaan. Huhtikuussa pankkeja kehotettiin myös laskemaan talletuskorkojaan 0,1 prosenttiyksiköllä, jotta niiden kannattavuus ei heikkenisi liikaa.

Tukitoimista huolimatta lainojen kysyntä on ollut vähäistä, mikä saattaa vaikuttaa myös nyt julkaistujen tukitoimien tehokkuuteen. Huhtikuussa pankkilainakanta kasvoi hitainta vauhtia sitten vuoden 2017 ja lainakannan vuosikasvu hidastui 11 prosenttiin. Suurin osa lainoista meni yrityssektorille. Kotitalouksille myönnettyjen lainojen kanta supistui. Kotitalouksien lainat ovat pääosin asuntolainoja, joiden kysyntä on laskenut selvästi asuntomyynnin romahdettua. Lehtitietojen mukaan kaikki yrityslainaus ei välttämättä ole mennyt yrityksille, sillä pankit ovat yrityslainakiintiöidensä täyttämiseksi vaihtaneet keskenään pankkivekseleitä, jotka luetaan yrityslainanannoksi.

Kiinassa myönnettiin huhtikuussa uusia lainoja ennätyksellisen vähän

202222_k2.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2022/21 Näytä viikkokatsaus 2022/23