BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/46

Vähittäiskauppa kasvoi reaalisesti lokakuussa 1,9 % vuotta aiemmasta. Kiinan tiukka koronalinja on vaikuttanut kulutushalukkuuteen. Lisäksi vähittäiskaupan heikkoa kehitystä lokakuussa selittää autokauppa (8 % koko vähittäiskaupasta), jonka myynti väheni 12 % vuotta aiemmasta. Ilman autokauppaa vähittäiskaupan kasvu oli lähes pari prosenttiyksikköä korkeampaa. Vähittäiskaupan vuosikasvu oli alkuvuonna nopeaa viime vuoden matalan vertailuajankohdan takia, mutta elo-lokakuussa reaalikasvu on keskimäärin jäänyt alle 2 prosenttiin vuotta aiemmasta.

Teollisuustuotannon vuosikasvu hidastui selvästi syyskuussa 3 prosentin paikkeille ja piristyi vain hieman lokakuussa (3,5 %). Teollisuuteen vaikuttanut sähköpula (ks. BOFIT Viikkokatsaus 40/2021) näyttää viime viikkoina jonkin verran helpottaneen Kiinan kehitys- ja reformikomission (NDRC) lanseerattua monia toimia hiilen hinnan nousun hillitsemiseksi ja tuotannon lisäämiseksi. Kylmän talven arvioidaan kuitenkin voivan aiheuttaa uudestaan hiilipulaa. Tällä viikolla NDRC:n edustaja vakuutti hiilentarjonnan olevan riittävää kevääseen asti, mutta varoitti samalla mahdollisista maakaasun riittävyysongelmista. Tehdastuotantoa tukee viennin vahvan kasvun jatkuminen (dollareissa viennin arvo kasvoi lokakuussa 27 % ja syys-lokakuussa 32 % vuodentakaisesta).

Kiinteistösektorilla rakentamisen supistuminen jatkui lokakuussa ja yritysten ongelmat lisääntyvät. Uudet rakennusaloitukset laskivat selvästi. Pinta-alalla mitaten kiinteistöjä myytiin lokakuussa 22 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden vuoden keskimääräinen myyntimäärä supistui 5 %. Myös arvolla mitaten kahden vuoden keskimääräinen myynti supistui 2 %. Tilastoviraston tietojen mukaan asuntojen hinnat ovat kääntyneet hienoiseen laskuun kesän jälkeen suurimmissa kaupungeissa, mutta olivat lokakuussa keskimäärin yhä hieman korkeammalla kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. 

Kuten monissa muissakin maissa myös Kiinassa inflaatio on kiihtynyt erityisesti energianhintojen nousun myötä. Lokakuussa tuottajahinnat nousivat 13,5 % vuotta aiemmasta (10,7 % syyskuussa). Tuottajahintojen nousu oli nopeaa varsinkin kaivannaisteollisuudessa ja raaka-ainetuotannossa. Kuluttajahintainflaatio oli lokakuussa 1,5 % (0,7 % syyskuussa) ja ruuan sekä energian hinnoista puhdistettu pohjainflaatio 1,3 % (1,2 % syyskuussa). Tuottajahinnat eivät tyypillisesti ole Kiinassa välittyneet merkittävästi kuluttajahintoihin, ja kuluttajahintainflaation odotetaan pysyvän tälle vuodelle asetettua 3 prosentin ylärajaa hitaampana.

Kiinteistöjen myyntimäärä pinta-alalla mitaten sekä aloitettava että rakenteilla oleva rakennus-pinta-ala ovat vähentyneet

202146_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/45 Näytä viikkokatsaus 2021/47