BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/46

Kommunistisen puolueen keskuskomitea kokoontui viime viikolla Pekingiin kuudenteen täysistuntoonsa. Paikalla oli yhteensä 348 komitean jäsentä ja varajäsentä. Kokouksessa käsiteltiin puolueen historiaa ja ylistettiin saavutuksia. Nykyisen johtajan Xi Jinpingin saavutukset nostettiin Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin rinnalle. Päätösten mukaan Xi on mm. pystynyt ratkaisemaan pitkäaikaisia kiperiä ongelmia, mihin muut eivät ole pystyneet. Jiang Zeminin ja Hu Jintaon saavutukset jäivät vähälle huomiolle. Puoleen ja sen johdon tekemiä virheitä ei mainita, joskin puolueen kohtaamien vaikeuksien selättämisestä mainitaan useasti.

Vastaava päätöslauselma puolueen historiasta on tehty aiemmin vain kahdesti. Vuonna 1945 Mao pönkitti historian tarkastelun avulla valta-asemaansa, kun Kiinan sisällissota oli jälleen jatkumassa Japanin kanssa käydyn sodan jäljiltä. Vuonna 1981 Deng käytti vastaavaa historian tutkiskelua oman asemansa vahvistamiseen ja suurten talous- ja yhteiskuntauudistusten läpivientiin. Nyt tehtyä historian tarkastelua perusteltiin mm. uuden aikakauden alulla, jossa Kiina siirtyy moderniksi sosialistiseksi maaksi, ja poliittisen yhtenäisyyden vahvistamisella. Myös taisteluvoiman kasvattaminen ja tarve vahvistaa varautumista mahdollisiin haasteisiin nostettiin esiin. Käytännössä päätösten nähdään vahvistavan entisestään Xi Jinping asemaa puolueen johdossa ja petaavan jatkoa puolueen ja maan johdossa, mistä päätetään syksyn 2022 puoluekokouksessa.


Näytä viikkokatsaus 2021/45 Näytä viikkokatsaus 2021/47