BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/35

Öljyn hinnan voimakas nousu (BOFIT Viikkokatsaus 27/2021) ja Venäjän talouden toipuminen viime vuoden koronakuopasta (BOFIT Viikkokatsaus 33/2021) ovat nostaneet osakekursseja Moskovan pörssissä. Ruplapohjainen MOEX-indeksi on noussut vuoden alusta elokuun loppuun mennessä 17 % ja on tällä hetkellä historiallisen korkealla tasolla. Dollaripohjainen RTS-indeksi on 19 % korkeammalla tasolla kuin vuoden alussa. Ruplan heikon kehityksen vuoksi se on kuitenkin edelleen noin 30 % historiallisesti korkeimman tasonsa alapuolella (toukokuu 2008).

Pörssin vahvaa kehitystä on alkuvuonna tukenut ulkomaalaisten sijoittajien kasvanut kiinnostunut venäläisosakkeita kohtaan. Heinäkuun alussa ulkomaalaiset sijoittajat omistivat kaupankäynnin kohteina olevista osakkeista yli 80 %, josta noin puolet on pohjoisamerikkalaisten sijoittajien salkuissa. Loppuosa ulkomaalaisten sijoituksista jakautuu suurin piirtein puoliksi brittiläisten ja muiden eurooppalaisten sijoittajien kesken. Ulkomaalaisten sijoittajien omistusosuus pörssin vapaasti vaihdettavista osakkeista oli 66 prosenttia vuonna 2020.

Venäläisten piensijoittajien kiinnostus osakemarkkinoita kohtaan on myös kasvanut, mikä on tukenut Moskovan pörssin kehitystä. Sijoitustilejä oli elokuun puolivälissä 13,3 miljoonalla venäläisellä, mikä on yli 50 % enemmän kuin vuoden 2020 lopussa. Yksityishenkilöiden sijoitusintoa osakkeisiin on tukenut mm. talletuskorkojen lasku. Venäläisten institutionaalisten sijoittajien rooli on sen sijaan hyvin pieni Moskovan pörssissä.

Moskovan pörssin erityisiä piirteitä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden pieni osuus yritysten osakekannasta, kansainvälisesti korkea osinkotuotto ja öljy- ja kaasuyhtiöiden suuri merkitys. Vapaan kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä vaihtelee yhtiöittäin, mutta 50 suurimman yhtiön kohdalla keskimäärin 30 % markkina-arvosta oli julkisen kaupankäynnin kohteena. Pörssin keskimääräinen osinkotuotto on korkea ja on edelleen yli kaksinkertainen nousevien markkinoiden keskiarvoon verrattuna. Öljy- ja kaasusektorin yhtiöiden osuus MOEX-indeksistä on noin 40 %. 

Moskovan pörssi ja öljyn hinta vahvassa myötätuulessa alkuvuonna

202135_v3.png

Lähteet: Moskovan pörssi, Macrobond, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/34 Näytä viikkokatsaus 2021/36