BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/34

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa reaalisesti 6,4 % vuotta aiemmasta. Se oli selvästi hitaampaa kuin edellisinä kuukausina, jolloin kasvulukuja vauhdittivat heikommat vertailukuukaudet palauduttaessa koronakuopasta. Teollisuustuotannon osalta kasvuvauhti lähinnä laskikin lähemmäs pandemiaa edeltänyttä tasoaan, kahden vuoden keskimääräisen kasvuvauhdin ollessa noin 5,5 %. Teollisuuden ostopäällikköindeksit laskivat heinäkuussa lähemmäs 50 pistettä (Kiinan virallinen 50,4; Markit 50,3), mikä sekin viittaa nopeimman palautumisen olevan takanapäin.

Vähittäiskaupan reaalikasvu heinäkuussa (6,4 % vuotta aiemmasta) osoitti kulutuskysynnän kasvavan edelleen pandemiaa edeltänyttä aikaa selvästi heikommin. Kahden vuoden keskimääräinen vuosikasvu painui alle kahden prosentin. Osaltaan kulutuskysyntää painoi heinäkuussa uudestaan käyttöön otetut koronarajoitustoimet. Palvelusektorin ostopäällikköindeksit ylittivät heinäkuussa silti selvästi kasvua ennakoivan 50 pisteen tason (Kiinan virallinen 53,3; Markit 54,9).

Investointikehityksestä on edelleen hyvin vaikea saada johdonmukaista kuvaa. Virallinen kiinteiden investointien (FAI) nimellinen vuosikasvu osoitti heinäkuussa 10 % kasvua vuoden takaa, kun taas kausitasoitetuista kuukausikasvuluvuista laskettu vuosikasvu viittasi huomattavasti hitaampaan investointikehitykseen (+2,5 %). Investointien hintaindeksien julkaisu on lopetettu, mikä vaikeuttaa investointien reaalikehityksen tarkastelua.

Raaka-aineiden nousseet maailmanmarkkinahinnat näkyvät Kiinan tuottajahintainflaatiossa, joka oli heinäkuussa jo kolmatta kuukautta peräjälkeen noin 9 %. Kuluttajahintainflaatio on pysynyt edelleen maltillisena (heinäkuussa 1,0 %) ja selvästi alle tämän vuoden tavoitevauhdin (3 %), jonka yli inflaation ei haluta nousevan. Erityisesti ruoan hinnan aleneminen pitää inflaatiopaineet kuluttajahintojen osalta kurissa.

Ulkomaankaupan kasvu jatkui heinäkuussa vahvana, kun tavaravienti kasvoi dollarimääräisesti 19 % vuotta aiemmasta ja tuonti 29 %. Vuosikasvuluvut hieman maltillistuivat viime vuoden huonoimpien vertailukuukausien jäädessä taakse. Kasvulukujen maltillistuminen jatkunee tulevina kuukausina, kun teollisuusyritysten ostopäällikkökysely viittaa uusien vientitilausten vähentyneen toukokuusta lähtien. Kiinan ulkomaankaupan vahva veto on lähes yksin vetänyt maailmankaupan koronakuopasta. Tämän vuoden kesäkuussa Kiinan tavaraviennin volyymi oli jo 21 % korkeammalla kuin loppuvuodesta 2019 – samalla kun maailman kokonaisvienti ylitti pandemiaa edeltäneen tason vasta 4 prosentilla ja Yhdysvaltojen vienti oli sitä 5 % matalammalla. Kiina kasvattikin osuuttaan maailman viennistä viime vuonna jo 15 prosenttiin.

Teollisuustuotannosta poiketen vähittäiskaupan kasvuvauhti on edelleen hyvin hidasta

202134_k1.png

Lähteet: Kiinan tilastovirasto, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/33 Näytä viikkokatsaus 2021/35