BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/35

Venäjän kokonaistuotanto saavutti vuoden toisella neljänneksellä koronakriisiä edeltäneen tasonsa, mutta elpyminen on viime kuukausina tasaantunut. Päätuotantoalojen (maatalous, teollisuustuotanto, rakentaminen, kuljetukset sekä vähittäis- ja tukkukauppa) kehitystä kuvaava indeksi pysyi heinäkuussa samalla tasolla kuin edeltävinä kuukausina. Vuositason kasvulukemat ovat edelleen reippaita viime vuoden heikon vertailukohdan vuoksi. Venäjän talousministeriö arvioi BKT:n kasvaneen heinäkuussa 4,7 % vuotta aiemmasta. Tammi-heinäkuussa BKT kasvoi talousministeriön arvion mukaan 4,8 % vuotta aiemmasta ja 1,1 % vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vähittäiskauppa pysyi heinäkuussa aiempien kuukausien tasolla, mutta useimpien palvelualojen kehitys hiipui. Tulevien kuukausien kulutuskysyntää voi tukea edelleen kohentunut palkka- ja työmarkkinakehitys. Keskimääräinen reaalipalkka nousi kesäkuussa 5 % vuotta aiemmasta. Työttömyys on laskenut kriisiä edeltävälle tasolleen ja heinäkuussa työttömyysaste oli enää 4,5 %.

Myös teollisuustuotanto pysyi heinäkuussa aiempien kuukausien tasolla. Kaivannaisteollisuuden tuotanto on kasvanut, kun raakaöljyn tuotantoa on vähitellen pystytty lisäämään OPEC+ -sopimuksen puitteissa. OPEC+ -maat pitivät tämän viikon kokouksessaan heinäkuussa sopimansa tuotannonrajoitussuunnitelmat ennallaan. Jalostusteollisuuden tuotanto sitä vastoin hiipui heinäkuussa aiempiin kuukausiin verrattuna. Investoinnit jatkoivat ripeää kasvua huhti-kesäkuussa, mikä tuki rakentamista. Heinäkuussa rakentaminen kuitenkin heikkeni edeltävien kuukausien vauhdikkaan kasvun jälkeen.    

Ennakoivien indikaattoreiden pohjalta talouskehityksessä ei ole odotettavissa suuria muutoksia elokuussa. Talouskasvun odotetaan hidastuvan loppuvuonna vähitellen. Tuoreimmissa ennusteissa Venäjän BKT:n odotetaan kasvavan noin 4 % tänä vuonna. 

Venäjän talouden elpyminen on tasaantunut

202135_v1.png

Lähteet: Rosstat, Venäjän talousministeriö, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/34 Näytä viikkokatsaus 2021/36