BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/34

Kiinan kansankongressi hyväksyi viime viikolla uuden tietosuojalain (personal information protection law), jonka valmistelu aloitettiin jo vuonna 2003. Laki parantaa laajasti yksilöiden tietosuojaa Kiinassa, kun tietoa keräävien tahojen tulee kertoa mihin tietoa käytetään ja pyydettävä suostumus tiedon keräämiseen ja käyttöön. Ihmiset voivat jatkossa myös pyytää tietojensa poistamista tai siirtoa toisaalle. Kiinan tietosuojalaki on osin samanhenkinen kuin EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), mutta Kiinan tietosuojalaissa korostuu kansallisen turvallisuus, joka Kiinassa määritellään varsin laajasti. Mm. tiedon siirtämistä ulkomaille voidaan rajoittaa tai kieltää kokonaan kansallisen turvallisuuden nimissä ja viranomaisten tiedon hankinta ja käyttö näyttää jatkuvan edelleen suhteellisen vapaana.

Tietoon liittyvää sääntelyä kiristettiin jo aiemmin kesällä, kun Kiina hyväksyi uuden tietoturvalain (data security law), joka tulee voimaan syyskuun alussa (ks. BOFIT Viikkokatsaus 32/2021). Vaikka yksityiskohtaisia viranomaisten ohjeistuksia lakien soveltamisesta odotellaan yhä, uudet lait rajoittavat yritysten tiedon keräämistä, hallintaa ja käyttöä tuntuvasti aiempaan nähden. Esimerkiksi EU:n Kiinassa toimiva kauppakamari arvioi lain vaikuttavan merkittävästi yrityksiin etenkin esimerkiksi autoteollisuudessa ja kauppakamari kehottaakin eurooppalaisia yrityksiä tarkastamaan, ovatko niiden käytännöt uusien lakien mukaisia. Uuden tietosuojalain myötä myös ulkomaisten viranomaisten tietojen saanti Kiinasta vaikeutunee.

Kiina on pitkään suhtautunut tietoon, sen hallintaan ja käyttöön varsin vapaasti, mikä on antanut suurille kiinalaisille teknologiayrityksille etulyöntiaseman pienempiin nähden ja hyödyttänyt mm. tekoälysovellusten kehittämistä. Tietosuojan kiristäminen onkin jossain määrin odotettua, etenkin kun uusia lakeja on valmisteltu jo pitkään. Lisää vauhtia tietojen suojaamiseen on tuonut kiristyvä suurvaltakilpailu, kun Kiina ei halua tietojen valuvan ulkomaisiin käsiin.


Näytä viikkokatsaus 2021/33 Näytä viikkokatsaus 2021/35