BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/32

Kiina päätti kesäkuussa uudesta tietoturvalaista (data security law), joka määrittelee laajasti yritysten ja muiden toimijoiden sekä sähköisen että fyysisen tiedon hallintaa ja käsittelyä. Lain mukaan tieto tulee kategorisoida viranomaisten ohjeiden mukaan, eikä tärkeiksi kategorisoituja tietoja voi siirtää maan rajojen ulkopuolelle ilman viranomaisten lupaa. Joiltain osin, kuten kansallisen turvallisuuden puitteissa, laki koskee myös Kiinan ulkopuolella tapahtuvaa tietojenkäsittelyä. Uusi laki astuu virallisesti voimaan syyskuun alussa.

Tietoon ja sen hallintaan liittyvä sääntely on ollut monin osin Kiinassa suhteellisen vähäistä, mutta nyt sitä ollaan selvästi kiristämässä. Uuden tietoturvalain lisäksi laki henkilökohtaisen tiedon suojaamisesta on luonnosvaiheessa ja sen odotetaan tulevan päättäjien hyväksyttäväksi talvella. Yhtenä syynä nopeaan tietolakien uudistustahtiin nähdään se, että kiinalaisviranomaiset pelkäävät Kiinan suurten teknologiayritysten sadoista miljoonista kiinalaisista keräämien tietojen päätyvän ulkomaisiin käsiin. Jo aiemmin monet kiristystoimet ovat liittyneet niille aloille, joilla toimii suuria kiinalaisia teknologiayrityksiä. Viime syksynä viranomaiset kiristivät fintech-alaan liittyviä määräyksiä ja estivät viime hetkillä Alibaban Ant Financialin listautumisen. Talvella viranomaiset ilmoittivat kiristävänsä kartellilakien tulkintoja ja etenkin alustataloutta koskevaa sääntelyä uudistettiin.

Tietoturvalain hyväksymisen jälkeen tietoturvakysymykset nousivat nopeasti tapetille, kun Kiinan kyberturvallisuusvirasto ilmoitti heinäkuun alkupuolella aloittavansa kyytipalveluyhtiö Didin tiedon keräämistä ja hallintaa koskevan tutkinnan vedoten mm. kansalliseen turvallisuuteen. Yhtiö ehti pari päivää ennen tutkintailmoitusta listautua New Yorkin pörssiin. Tutkinnan ja mahdollisten suurten sakkojen vuoksi yrityksen osakekurssi on laskenut alun reilusta 16 dollarista 9 dollarin kieppeille. Yllätystutkinta ja muut viranomaisten toimet pelästyttivät laajasti sijoittajia ja kiinalaisosakkeiden kurssit laskivat jyrkästi niin Shanghaissa, Shenzhenissä kuin Hongkongissakin, mutta ne ovat toipuneet sittemmin. Didin listautumissotkun seurauksena Yhdysvaltojen arvopaperiviranomainen ilmoitti vaativansa jatkossa kiinalaisilta Yhdysvaltoihin listautuvilta yrityksiltä aiempaa enemmän tietoja, jottei tilanne toistuisi. Myöhemmin Kiinan arvopaperimarkkinoita valvova CSRC ilmoitti olevansa valmis tiiviinpään keskusteluun amerikkalaisvalvojan kanssa.

Kiinassa on tavallista, että säännöt, ja myös sääntöjen tulkinnat, voivat muuttua nopeasti ja yllättäenkin, kun Kiina pyrkii ratkaisemaan ongelmakohtiaan ja avoimuus on puutteellista. Suurvaltakilpailun kiristyessä Yhdysvaltojen kanssa, etenkin kansalliseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat entisestään.

Osakekurssit toipumassa heinäkuun laskusta Manner-Kiinassa ja Hongkongissa

202132_k2.png

Lähteet: Shanghain, Shenzhenin ja Hongkongin pörssit, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/31 Näytä viikkokatsaus 2021/33