BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/29

Venäjän presidentin alaisuudessa toimivan yrittäjien oikeuksia suojelevan asiamiehen (biznesombudsman) moniosaisissa vuosiraporteissa presidentille julkaistaan Venäjän suojelupalvelun (FSO) kyselyjen tuloksia, joilla luodataan yritystoiminnan viranomaisympäristöä. Monien viranomaisvalvontaan ja yritystarkastuksiin liittyvien seikkojen ohella kyselyissä kartoitetaan myös lainsäädäntöä sekä sen valvontaa ja soveltamista koskevia käsityksiä kuten myös liiketoiminnan turvallisuuteen liittyviä tunnelmia. 

Tämän vuoden maaliskuussa tehdyssä kyselyssä vastaajina oli 830 henkilöä Venäjän 34 eri hallintoalueelta. Heistä 215 oli yrittäjiä, 250 asiantuntijoita (asianajajia ja lakitieteilijöitä) sekä 365 syyttäjälaitoksen työntekijöitä, jotka olivat tänä vuonna mukana kyselyssä ensimmäistä kertaa. Eri vuosina tehtyjen kyselyjen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä vastaajaryhmät ovat hieman erilaisia (esimerkiksi vuonna 2020 vastaajina oli 189 yrittäjää ja 279 asiantuntijaa 36 eri hallintoalueelta).

Etenkään yrittäjien vastaukset eräisiin painaviin kysymyksiin eivät ole rohkaisevia Venäjän talouden kannalta. Syyttäjälaitoksen edustajat olivat kuitenkin toista mieltä. Tämän vuoden kyselyssä lähes 80 % yrittäjistä ja 64 % asiantuntijoista ei pitänyt liiketoiminnan harjoittamista Venäjällä turvallisena (viime vuonna osuudet olivat vielä suuremmat eli 86 % ja 74 %). Syyttäjälaitoksen edustajista tällä kannalla oli kuitenkin vain vähän yli 20 % ja myönteisellä kannalla yli 70 %. Samoin lähes 80 % yrittäjistä ja yli 60 % asiantuntijoista oli sitä mieltä, että lainsäädäntö ei anna riittäviä takeita liiketoiminnan suojaamiseksi perusteettomilta rikossyytöksiltä. Yritysasiamiehen vuosiraportin sisältämässä lähinnä pieniä (alle 15 työntekijän) yrityksiä kattavassa FSO:n kyselyssä hyvin samanlaiseen kysymykseen vastasi kieltävästi 57 % lähes 3 400 yrittäjästä ja yritysjohtajasta. Myös tähän kysymykseen kielteisesti vastasi vain alle 20 % syyttäjälaitoksen työntekijöistä ja lähes 80 % myönteisesti. Niin ikään 80 % yrittäjistä ja yli 60 % asiantuntijoista ei luota lainsäädännön, järjestyksen ja turvallisuuden valvontaviranomaisiin (vuonna 2020 lähes 90 % ja 65 %). Syyttäjälaitoksen vastaajista tällä kannalla oli ainoastaan 12 % ja päinvastaisella kannalla 84 %. Tämän vuoden kyselyraportissa ei saada vastauksia tuomioistuinlaitosta kohtaan koettuun luottamukseen. Kahtena edellisenä vuonna yli 55 % asiantuntijoista vastasi kieltävästi.

Venäläisten yritysten ja asiantuntijoiden keskuudessa heikkoa luottamusta liiketoiminnan turvallisuuteen

202129_v3.png

Lähteet: Venäjän yritysasiamiehen vuosiraportit presidentille ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/28 Näytä viikkokatsaus 2021/30