BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/19

Yrityssektorin nettovoitto käväisi viime vuoden keväällä pakkasen puolella samanlaisesti kuin vuosien 2009 ja 2015 taantumissakin. Nettovoitto on kuitenkin toipunut nopeasti ja se jopa ylitti tammi-helmikuussa viime vuoden taantumaa edeltäneen tason noin neljäsosalla. Tilastoitu nettovoitto muodostuu yksittäisten yritysten voitoista ja tappioista, mutta Rosstatin kuukausitilastoissa se ei kata pieniä yrityksiä, rahoitusalan yrityksiä eikä valtion laitoksia.

Yrityssektorin nettovoitosta valtaosa kertyy kolmelta talouden lohkolta. Kun energiasektoriin luetaan raakaöljyn ja maakaasun tuotanto sekä niihin liittyvä palvelutoiminta, öljytuotteiden tuotanto, öljy- ja kaasualan putkikuljetukset sekä sähkön tuotanto, siirto ja jakelu, energiasektorin osuus koko yrityssektorin tilastoidusta nettovoitosta on parina viime vuonna vaihdellut vajaan 30 prosentin ja runsaan 40 prosentin välillä. Jalostusteollisuuden aloilla (pois lukien öljytuotteiden tuotanto) on syntynyt 20–30 % nettovoitosta, josta 8−13 prosenttiyksikköä metallien tuotannossa. Etenkin öljyalan ja metalliteollisuuden voittojen vaihtelu syntyy suurelta osin vientihintojen muutoksista, vaikka öljyalan vientitulojen noususta osa kerätäänkin valtiolle vientihinnan mukana nousevilla progressiivisilla vientitulleilla.

Tukku- ja vähittäiskauppa-alan tilastoitu osuus yrityssektorin nettovoitosta on yleensä ollut 17−20 %, jossa tukkukaupan osuus on ollut peräti 13−18 prosenttiyksikköä. Toisaalta huomattava määrä vähittäiskauppa-alan voitto- ja tappiotiedoista on tilaston ulkopuolella, sillä alalla toimii suuri määrä pieniä yrityksiä ja yksityisyrittäjiä. Tukkukaupan osuus nettovoitosta putosi viime vuoden lamassa vain viiteen prosenttiin osin siksi, että tukkukauppa sukelsi vähittäiskaupan sekä yritysten tuotannon ja investointien vähennyttyä.

Yrityssektorin voittojen palautuminen viimeisen runsaan puolen vuoden aikana on tullut suuressa määrin jalostusteollisuuden aloilta (pois lukien öljynjalostus), ja varsinkin metalliteollisuuden voittojen nopea nousu on vaikuttanut paljon koko yrityssektorin nettovoiton kohoamiseen. Toinen keskeinen lohko on tukkukauppa, jonka kannattavuus on melko suurelta osin palautunut viime vuodesta. Energiasektorin voitot ovat viime keväästä saakka pysyneet varsin matalalla.

Venäjällä yritysten voitoilla on kohtalainen merkitys investoinneille. Yritysten omien varojen osuus investointien rahoituksesta on perinteisesti ollut suuri, ja viime vuonna osuus nousi ennätysmäisen korkealle eli lähes 57 prosenttiin (pois lukien pienet yritykset, joista ajantasaisia tilastoja ei koota tältä osin). Rosstatin vuosittaisessa investointikyselyssä noin 60 % vastanneista yrityksistä on kokenut omien varojen puutteen investointeja rajoittavana tekijänä, joskin vastauksissa kärkisijoilla on joka vuosi toki muitakin tekijöitä kuten Venäjän talouteen liittyvä epävarmuus ja investointien riskit. Julkisen talouden tuloista kymmenesosa kertyy Venäjällä verotuloista, jotka peritään yritysten voitoista.

Venäjällä yritysten voitot toipumaan päin

202119_v3.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/18 Näytä viikkokatsaus 2021/20