BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/14

Suuret kiinalaispankit näyttävät selvinneen koronavuodesta kohtalaisen hyvin ja ne ovat viime viikkoina kertoneet onnistuneensa kasvattamaan voittojaan viime vuonna. Tulosta syntyi, kun lainanannon volyymiä kasvatettiin, vaikka nettolainamarginaalit kapenivatkin ja kannattavuutta mittaava pääoman tuottoaste hieman heikkeni. Koronakriisi näyttääkin iskeneen pahemmin pieniin ja keskisuuriin pankkeihin, sillä kaupunki- ja maaseutupankeissa voitot supistuivat ja kannattavuus heikkeni reilusti. Joillakin pk-pankeilla oli jo ennen koronakriisiä suuria vaikeuksia ja joitakin niitä jouduttiin pelastamaan julkisin varoin.

Koronakriisin pelättiin lisäävän tuntuvasti kiinalaispankkien hoitamattomia saamisia (NPL). Virallisten lukujen mukaan koko sektorin hoitamattomien saamisten määrä kuitenkin kasvoi viime vuonna suurin piirtein samaa vauhtia kuin aiempinakin vuosina ja osuus kaikista lainoista pysytteli aiempien vuosien tasolla vajaassa 2 prosentissa. Hoitamattomien saamisten kirjaamista on saattanut hillitä se, että pk-yrityksille myönnettiin viime vuonna mahdollisuus lykätä lainalyhennyksiä ja korkomaksuja kuluvaan vuoteen. Kiinalaispankkien todellisten hoitamattomien saamisten uskotaan olevan selvästi niiden ilmoittamia virallisia lukuja korkeammat.

Hoitamattomien saamisten kehityksessä oli suuria eroja pankkiryhmien välillä, sillä suurten pankkien hoitamattomat saamiset kasvoivat tuntuvasti (20 % vuotta aiemmasta), kun taas kaupunkipankeissa niiden määrä väheni yli 10 %. Kaupunkipankkien hoitamattomien saamisten vähenemisen taustalla saattaa olla viime vuoden aikana päätökseen viedyt muutamien kaupunkipankkien pelastusoperaatiot. Lisäksi aluehallinnoille annettiin kriisitoimena mahdollisuus pääomittaa pankkeja laskemalla liikkeelle erikoisvelkakirjoja ja pankit ovat saattaneet käyttää näitä varoja taseidensa siivoamiseen.

Pankkisektorilla huomio on kääntymässä viime vuoden elvytyksestä jälleen rahoitussektorin riskeihin. Maaliskuun lopulla keskuspankki ohjeisti pankkeja pitämään uusien lainojen määrän tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna. Myös suurimpien pankkien sääntelyyn on suunnitteilla tiukennuksia. Viime viikolla keskuspankki ja pankkivalvoja julkaisivat luonnoksen uudesta pankkien kriisinratkaisusuunnitelmasta, jonka mukaan mm. systeemisesti tärkeiden pankkien vakavaraisuusvaatimuksia korotetaan 0,25–1,50 prosenttiyksikköä. Tällä hetkellä suurilta pankeilta vaaditaan 11,5 prosentin vakavaraisuussuhdetta.

Pienet ja keskisuuret pankit kasvattivat viime vuosikymmenellä osuuttaan Kiinan pankkisektorista

202114_k2.png

Lähteet: Kiinan keskuspankki, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/13 Näytä viikkokatsaus 2021/15