BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/08

Alustavien maksutasetilastojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuonna 2020 noin 300 mrd. dollariin, mikä vastasi 2 % BKT:stä.  Vuonna 2019 vaihtotase oli 140 mrd. dollaria ylijäämäinen (noin prosentti BKT:stä). Viime vuoden ylijäämän kasvu johtui sekä aiempaa suuremmasta tavarakaupan ylijäämästä että palvelukaupan pienentyneestä alijäämästä.

Tavarakaupan ylijäämä kasvoi viime vuonna 535 mrd. dollariin viennin vetäessä alkuvuoden jälkeen selvästi tuontia nopeammin. Ylijäämä oli neljänneksen edellisvuotta suurempi. Palvelukaupan alijäämä supistui 145 mrd. dollariin, noin puoleen edellisvuosista. Alijäämä pieneni erityisesti sen vuoksi, että kiinalaisturistien matkustus ulkomaille käytännössä pysähtyi koronapandemian takia, mikä supisti palvelutuontia.

Vaihtotaseen selvästi kasvaneesta ylijäämästä huolimatta valuuttavaranto kasvoi vain vähän (28 mrd. dollaria). Siten pääomia siirtyi viime vuonna Kiinasta ulkomaille selvästi vuotta 2019 enemmän. Tarkemmat tiedot rahoitustaseesta julkaistaan myöhemmin, jolloin myös vaihtotaseen luvut tarkentuvat. Kun huomioidaan omaisuuserien arvonmuutokset, Kiinan valuuttavarannon arvo oli joulukuun 2020 lopussa vajaat 3 400 mrd. dollaria (ml. kulta, SDR ja IMF varanto-osuus). Valuuttavaranto on pysynyt suhteellisen vakaana viimeiset neljä vuotta.

Vaihtotaseen ylijäämä kasvoi vuoden 2020 aikana 300 mrd. dollariin ja pääomien ulosvirta kasvoi

202108_k3.png

Lähteet: Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/07 Näytä viikkokatsaus 2021/09