BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/08

Koronapandemiasta ja kauppakiistoista huolimatta Kiinaan virtaavat ulkomaiset suorat sijoitukset kasvoivat vuonna 2020. Kehitys poikkesi muusta maailmasta. 

YK:n alaisen UNCTADin alustavien tietojen mukaan maailman suorien sijoitusten virrat supistuivat viime vuonna 42 %. Erityisesti sijoitukset kehittyneisiin maihin vähenivät. Suorien sijoitusten virta EU-maihin laski yli 70 % (koko Euroopan osalta sijoitusvirta oli negatiivinen vuonna 2020) ja sijoitukset Yhdysvaltoihin puolittuivat edellisvuodesta 134 mrd. dollariin. Sijoitusvirrat Kiinaan sen sijaan kasvoivat UNCTADin tilastoissa 4 % 163 mrd. dollariin, mikä teki Kiinasta suurimman suorien sijoitusten kohdemaan. Myös suorat sijoitukset Intiaan kasvoivat viime vuonna, kun taas sijoitukset Venäjälle kuivuivat lähes kokonaan. Maailman suorien sijoitusten virtojen odotetaan jatkavan supistumistaan tänä vuonna.

Kiinan kauppaministeriön mukaan vuonna 2020 Kiinaan virtasi suoria sijoituksia lähes 5 % edellisvuotta enemmän. Luvut eivät vielä sisällä sijoituksia rahoitussektorille, jotka julkaistaan myöhemmin. Ne ovat viime vuosina olleet vain pari prosenttia kaikista Kiinaan virtaavista sijoituksista. Rahoitussektorin sijoitukset mukaan lukien suorien sijoitusten virran voidaan arvioida olleen suunnilleen 147 mrd. dollaria. Maksutasetilastojen suorien sijoitusten erässä on huomattavasti enemmän vaihtelua ja sijoitusvirrat Kiinaan selvästi suurempia kuin kauppaministeriön tilastoissa. Maksutaseen mukaan suorien sijoitusten virta Kiinaan kasvoi viime vuonna lähes 40 %. Maksutaseluvut huomioivat mm. uudelleensijoitetut voitot, jotka eivät sisälly kauppaministeriön lukuihin.

Kiinan tekemät suorat sijoitukset maailmalla supistuivat virallisissa kauppaministeriön tilastoissa viime vuonna muutaman prosentin 133 mrd. dollariin. Maksutaseessa suorien sijoitusten ulosvirta taas kasvoi. Toisaalta kiinalaisyritysten yksittäisiä ulkomaisia sijoituksia kuvaavat tilastot osoittavat sijoitusten vähentyneen selvästi viime vuonna. American Enterprise Instituten ja Heritage Foundationin ylläpitämään China Global Investment Tracker- tietokantaan pyritään tilastoimaan kaikki kiinalaisyritysten tekemät suuret (yli 100 milj. USD) ulkomaiset suorat sijoitukset. Sen mukaan sijoitukset laskivat 66 % ja olivat 31 mrd. dollaria viime vuonna.

Kasvavista sijoitusvirroista huolimatta Kiinan suorien sijoitusten kanta on kuitenkin yhä kansainvälisessä vertailussa huomattavasti talouden kokoa pienempi. Vuonna 2019 alle 5 % maailman suorien sijoitusten kannasta oli Kiinassa ja Kiinan osuus maailmalla tehdyistä suorista sijoituksista oli 6 %. 

Suorien sijoitusten virrat Kiinasta ja Kiinaan virallisissa kauppaministeriön ja keskuspankin maksutasetilastoissa

202108_k2.png

Lähteet: Kiinan kauppaministeriö, SAFE, CEIC ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/07 Näytä viikkokatsaus 2021/09