BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/02

Kiinan viranomaiset pysäyttivät loppuvuodesta australialaisen hiilen maahantuonnin, minkä seurauksena kymmeniä laivoja jäi lasteineen satamiin odottamaan epätietoisena tilanteen kehittymistä. Kiinalaiset eivät ole virallisesti kommentoineet hiilen tuontikiistaa, jota Australian pääministeri pitää valitettavana molemmille maille.   

Hiilentuonnin estäminen on vain yksi monista rajoitustoimista, joita Kiina on kohdistanut australialaisia tuontitavaroita vastaan. Muita rajoituksen kohteeksi joutuneita tuotteita olivat australialaiset viinit ja ohra, joille Kiina asetti korkeita tuontitulleja, sekä puutavara, ravut, punainen liha ja villa, joiden tuontia Kiinan viranomaiset estivät muilla keinoin. Australialaiset ovat jo ehtineet valittaa ohratulleista Maailmankauppajärjestö WTO:hon.

Kiinan ja Australia väliset poliittiset ja kaupalliset suhteet alkoivat heikentyä jyrkästi sen jälkeen, kun Australia (yhtenä monista maista) viime toukokuussa kannatti Covid-19 epidemian alkuperän selvittämistä kansainvälisen työryhmän voimin. Kiinalaisia hiertää myös Australian päätös kieltää Huawein osallistuminen 5G projekteihin, sen asettamat rajoitukset suorille sijoituksille sekä kritiikki Kiinan ihmisoikeustilannetta kohtaan.

Australia on myös ollut aktiivinen jäsen Kiinan karsastamassa ns. Quad-yhteenliittymässä, johon kuuluvat Australian ohella Intia, Japani ja Yhdysvallat. Yhteenliittymää pidetään epävirallisesti Aasian NATOna, joka toimii vastavoimana Kiinalle sitä ympäröivillä merialueilla. Ryhmä järjesti viimeksi marraskuussa laivasotaharjoituksen Intian valtamerellä.   

Kiinan painostustoimet ovat hankala pala Australialle, jolle Kiina on ylivoimaisesti suurin vientimarkkina lähes 40 prosentin osuudella tavaraviennistä vuonna 2019. Australian osuus Kiinan tavaratuonnista oli noin 6 %, mutta se kattoi yli puolet Kiinalle tärkeästä rautamalmin tuonnista, jota on vaikeata korvata muista lähteistä. Kauppakiista on kaksiteräinen miekka. Se osoittaa Kiinan poliittista voimaa, mutta samalla toimii varoittavana esimerkkinä joutumisesta Kiinan vaikutuspiiriin.   

Australian tavarakaupasta suuri osa käydään Kiinan kanssa

202102_k4.png

Lähteet: Australian ulkosuhteiden ja kaupan ministeriö, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/01 Näytä viikkokatsaus 2021/03