BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/01

Tarkistettujen tietojen mukaan Venäjän bruttokansantuote supistui kolmannella vuosineljänneksellä 3,4 % vuoden takaa. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana bruttokansantuote oli 3,4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Heinä-syyskuussa kausitasoitettu bruttokansantuote lisääntyi 0,7 % edelliseltä neljännekseltä. Venäjä on selvinnyt vuoden 2020 koronapandemian vaikutuksista tähän mennessä selvästi vähäisemmin talousvaurioin kuin useimmat Euroopan maat.

Venäjän tilastoviranomaiset ovat revisioineet vuosien 2018 ja 2019 tietoja bruttokansantuotteen kasvusta. Aiemmin Venäjän BKT:n laskettiin kasvaneen 2,5 % ja 1,3 %, mutta uusien tietojen mukaan kasvuprosentit ovatkin 2,8 % ja 2,0 %. Vuonna 2019 esimerkiksi kaivannaisten tuotanto lisääntyi 2,6 % ja tehdasteollisuuden tuotanto 2,8 %.

Kansantalouden tilinpidon kysyntäpuolen tiedot kertovat, kuinka epätasaisesti kysyntä on viime aikoina kehittynyt. Vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä yksityinen kulutus toipui voimakkaasti toisen neljänneksen alhostaan, mutta oli silti 8,4 % vuoden takaista pienempi. Venäjälläkin julkinen kulutus on pitänyt omalta osaltaan kokonaiskysyntää yllä, ja kolmannella neljänneksellä se oli 1,8 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi.

Omalta osaltaan Venäjän bruttokansantuotelukuja on ylläpitänyt nettoviennin kasvu. Tämä puolestaan johtuu pääosin tuonnin romahduksesta. Tuonnin määrä oli toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä runsaat 20 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2020 aikana myös viennin määrä on myös supistunut jatkuvasti, mutta selvästi tuonnin laskua vähemmän.

Venäjän tulevan talouskasvun kannalta on ehkä huolestuttavinta, että kiinteiden investointien kehitys oli kolmannellakin neljänneksellä erittäin heikkoa. Niiden määrä supistui kolmatta vuosineljännestä peräkkäin ja oli kuusi prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa vähäisempi. On hyvä huomata, että monissa muissa nousevissa talouksissa investoinnit elpyivät selvästi kolmannella neljänneksellä. Venäjällä kiinteät investoinnit olivat viimeisen kymmenen vuoden aikana huipussaan vuoden 2013 alkupuoliskolla.

Nousevien talouksien kiinteiden investointien kehityksessä suuria eroja viime vuosikymmenellä, 2010=100, määrä, kausitasoitettu

202101_v1.png

Lähteet: Kansalliset tilastoviranomaiset, Macrobond ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/02