BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/01

Öljyn hinta laski keväällä 2020 ennätyksellisen matalaksi pandemian romahdutettua öljyn kysynnän. Brent-laadun hinta alkoi vakiintua noin 40 dollarin tuntumaan sen jälkeen, kun Venäjä ja OPEC-maat pääsivät yhteisymmärrykseen tuotannon rajoittamistoimista huhtikuun puolivälissä. Tuolloin tuotantoa päätettiin leikata lähes 10 milj. tynnyrillä päivässä touko- ja kesäkuussa ja lähes 8 milj. tynnyrillä päivässä heinä-joulukuussa 2020 (Viikkokatsaus 17/2020). Suunnitelman mukaan öljyntuotantoa leikataan liki 6 milj. tynnyrillä päivässä huhtikuun 2022 loppuun saakka. Vaikka maat ovat kohtuullisen hyvin noudattaneet sovittuja tuotantomääriä, Saudi Arabia on tukenut hintatasoa myös omilla vapaaehtoisilla tuotannonrajoituksillaan.

Tiistaina (4.1.) päättyneessä kokouksessaan OPEC+ -maat kävivät tiukkoja keskusteluja rajoitusten jatkosta, ja lopuksi päädyttiin poikkeukselliseen ratkaisuun. Venäjälle annettiin lupa kasvattaa tuotantoa 65 000 barrelilla päivässä samaan aikaan kun OPEC-maat pitävät kiinni aikaisemmista tuotantomääristä. Lisäksi Saudi Arabia ilmoitti vapaaehtoisesti leikkaavansa tuotantoa 1 milj. tynnyrillä päivässä. Lopputuloksena öljyn tuotanto supistuu selvästi, mikä on tukenut öljyn hintaa. Torstaina 7.1. Pohjanmeren Brent-laadun hinta nousi yli 54 dollarin tynnyriltä.

Vaikka nykyinen hintataso on noin kaksinkertainen viime maaliskuun tasoon verrattuna, on se selvästi alhaisempi kuin vuosina 2017−2019. Venäjän valtiontaloudelle nykyinen hintataso on siedettävä, ja siksi Venäjä on painottanut tuotannon kasvattamista markkinaosuuksien säilyttämiseksi. Monien OPEC-jäsenmaiden valtiontalouden tasapaino vaatii huomattavasti korkeampia hintoja, mikä heijastunee jatkossakin kartellin suurempana pyrkimyksenä jatkaa tuotannon rajoituksia.

Raakaöljyn hinta on toipunut kevään romahduksesta

202101_v4.png

Lähteet: Reuters, BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/02