BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2021/01

Talousministeriön arvion mukaan BKT oli viime vuoden marraskuussa 3,7 % pienempi kuin vuotta aiemmin eli hieman lähempänä vuodentakaista tasoa kuin lokakuussa. Parantumisarvion taustalla on lähinnä teollisuustuotanto. Marraskuussa kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi prosentin edellisestä kuukaudesta. Kasvu on jatkunut lähes keskeytyksettä kesäkuusta lähtien, mutta marraskuussa teollisuustuotanto oli edelleen 2,6 % edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi – kevään romahdus oli niin voimakas.

Kaivannaisteollisuudessa, johon sisältyvät mm. raakaöljy ja maakaasu, tuotanto oli syksyn aikana tapahtuneesta elpymisestä huolimatta edelleen marraskuussa lähes 8 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Tätä teollisuuslohkoa on painanut raakaöljyn tuotanto, jonka pudotus vuodentakaisesta oli lokakuun tapaan 11 %. Venäjä on rajoittanut öljyntuotantoa osana OPEC+ -sopimusta. Jalostusteollisuuden kausitasoitettu tuotanto elpyi marraskuussa lähemmäs prosentin lokakuusta ja oli noin prosentin vuodentakaista suurempi. Viime kuukausina etenkin kemian teollisuuden ja lääkkeiden sekä eräiden ja kone- ja laiteteollisuuden alojen tuotanto on lisääntynyt.

Vähittäiskaupan määrä oli marraskuussa 3,1 % alempana kuin edellisenä vuonna samaan aikaan eli hieman syvemmällä kuin loppukesällä ja koko syksyn ajan (jolloin laskua oli yhden ja kahden prosentin välillä). Marraskuun notkahdus tukee mm. aiempia arvioita siitä, että edellisinä kuukausina kotitalouksien kulutuskysyntään sisältyi hankintoja varautumiseksi koronaviruksen toiseen aaltoon. Venäjän keskuspankki arvioi kiinteiden investointien supistuneen hieman aimpia kuukausia hitaammin, kun investointeja tehtiin sen arvion mukaan marraskuussa noin 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Teollisuustuotannon vähittäisen elpymisen johdosta tavarakuljetusten volyymi oli marraskuussa enää runsaat 2 % vuodentakaista pienempi.

Joulukuun ostopäällikköindeksi kertoivat taloudellisen aktiviteetin vakautuneen marraskuuhun nähden. Tehdasteollisuudessa indeksin saldoluku oli 49,7 marraskuun heikomman lukeman 46,3 jälkeen. Teollisuudessa uudet tilaukset supistuivat hieman. Saldoluku 50 kertoo taloudellisen aktiviteetin säilyneen ennallaan edellisestä kuukaudesta. Palveluissa saldoluku oli joulukuussa 48,0 ja marraskuussa 48,2. Myös palveluissa uusien tilausten ja asiakkaiden määrä supistuivat hieman. Venäjän keskuspankin kyselyssä kuluttajien luottamus talouteen toipui hieman joulukuussa.

Venäjällä teollisuuden päälohkojen tuotanto elpymissuunnassa

202101_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2021/02