BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/51

Venäjällä on sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä noin 80 maan kanssa. Sopimuksissa määritellään maiden keskinäinen verotusoikeus maiden välillä siirtyviin tulovirtoihin. Esimerkiksi Venäjällä syntyvistä tuloista Venäjälle maksetut verot voidaan hyvittää verotuksessa siinä maassa, jonne tulot siirretään. Presidentti Putin määräsi viime keväänä muuttamaan Venäjän joidenkin maiden kanssa solmimien sopimusten ehtoja, koska sopimusten puitteissa ulkomaille siirrettyjä pääomatuloja verotetaan selvästi kevyemmin kuin Venäjällä. Muutoksilla Venäjä pyrkii saamaan lisää verotuloja ja vähentämään pääoman virtausta ulkomaille.

IMF:n julkaisemassa tutkimusartikkelissa arvioidaan, että 50 % Venäjältä ulkomaille suuntautuvista suorista sijoituksista kohdistuu ns. varjoyrityksiin, joilla ei ole varsinaista yritystoimintaa. Ulkomailta Venäjälle tulevista suorista sijoituksista varjoyritysten osuus on lähes 60 %. Venäläisyritykset kierrättävät pääomia etenkin Kyproksen ja Alankomaiden kautta. Venäjän finanssiministeriön arvion mukaan vuosina 2018–2019 Kyprokselle vietiin Venäjältä pääomaa osinkojen ja korkotuottojen muodossa yhteensä noin 50 mrd. dollarin arvosta ja Alankomaihin runsaan 10 mrd. dollarin arvosta. 

Venäjä on tähän mennessä saanut sopimusneuvottelut päätökseen Kyproksen, Maltan ja Luxemburgin kanssa. Uusittujen sopimusten mukaan Venäjä voi periä Venäjältä näihin maihin maksetuista osingoista ja korkotuloista 15 % veroa aiemman 0–5 prosentin sijasta. Sopimuksissa on edelleen useita poikkeuksia (esim. institutionaaliset sijoittajat), joita korkeampi verotus ei koske. Uudet sopimukset astuvat voimaan vuoden 2021 alussa. Venäjä on neuvotellut vastaavista muutoksista myös Alankomaiden kanssa, mutta ainakaan toistaiseksi maat eivät ole päässeet sopuun ja Venäjä on alkanut valmistella irtautumista sopimuksesta. Neuvottelujen aloittaminen myös Sveitsin ja Hongkongin kanssa on ollut esillä.    

Houkutellakseen pääomia pysymään kotimaassa Venäjä suunnittelee samanaikaisesti keventävänsä osinkojen ja korkotulojen verotusta omissa "veroparatiiseissaan". Venäjä perusti vuonna 2018 Kaliningradiin ja Primorskiin erityishallintoalueet, joilla pyritään saamaan etenkin ulkomaille rekisteröityneitä venäläisyrityksiä siirtymään Venäjälle. Alueille sijoittuvat yritykset saavat verohelpotuksia ja muita etuuksia. Yritysten kiinnostus alueita kohtaan on kuitenkin ollut viranomaisten toiveita laimeampaa ja niille on rekisteröity vasta noin 40 yritystä. 


Näytä viikkokatsaus 2020/50 Näytä viikkokatsaus 2020/52