Suomen Pankin verkkopalvelut osoitteissa www.suomenpankki.fi, www.bofit.fi ja www.rahamuseo.fi ovat tällä hetkellä poissa käytöstä.

Finlands Banks webbtjänster på webbplatserna www.suomenpankki.fi, www.bofit.fi och www.rahamuseo.fi ligger för tillfället nere.

The web services of the Bank of Finland on the websites www.suomenpankki.fi, www.bofit.fi and www.rahamuseo.fi are currently unavailable.

Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa. Katkon aikana Suomen Pankki viestii Twitterissä( @SuomenPankki ).

Vi beklagar avbrottet. Under avbrottet informerar Finlands Bank på Twitter( @SuomenPankki ).

We apologize for any inconvenience. During the break, the Bank of Finland will communicate via Twitter ( @SuomenPankki ).

LINKKEJÄ | LÄNKAR | LINKS

Eurojatalous.fi | Bofbulletin.fi ↗

Kansakunnanomaisuutta.fi | Nationens egendom | National Treasures ↗

Valuuttakurssit | Valutakurser | Exchange rates ↗

European Money Markets Institute – Euribor ↗

Euroalueen tilastot | Statistik för euroområdet | Euro area statistics ↗

Euroopan keskuspankki | Europelska centralbanken | Europen Central Bank ↗

YHTEYSTIEDOT KONTAKTINFORMATION CONTACTS
Suomen Pankki Finlands Bank Bank of Finland
Snellmaninaukio Snellmansplatsen Snellmaninaukio
PL 160 PB 160 PO Box 160
00101 Helsinki 00101 Helsingfors 00101 Helsinki
Puhelin 09 1831 Telefon 09 1831 Tel. +358 9 1831