BOFIT Viikkokatsaus / BOFIT Weekly Review 2020/49

Vuoden kolmannella neljänneksellä kiinteitä investointeja tehtiin reaalisesti runsaat 4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun toisella neljänneksellä ne supistuivat 7,5 %. Investoinnit ovat kääntyneet elpymisuralle huomattavasti nopeammin kuin talouden edellisissä taantumissa vuosien 2009 ja 2015 tienoilla, jolloin niiden toipuminen kesti yli vuoden.

Koko tammi-syyskuun jaksolla investoinnit vähenivät vuodentakaisesta noin 4 %. Rosstat kerää tilastoja vuoden kuluessa ainoastaan suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkisista investoinneista (kolme neljäsosaa kokonaisinvestoinneista). Ne vähenivät tammi-syyskuussa alle 2 % vuotta aiemmasta, joten Rosstatin arvion mukaan korona- ja talouslama on vähentänyt muita investointeja suunnilleen kymmenesosalla.

Suurten ja keskisuurten yritysten investoinnit ovat kokonaisuutena vähentyneet varsinkin siksi, että investoinnit sekä öljyn että kaasun putkikuljetuksiin kuten myös investoinnit öljyn ja kaasun tuotantoon liittyvien palvelujen aloilla ovat kutistuneet rajusti. Lisäksi jalostusteollisuuden (pl. öljytuotteiden tuotanto) investointien alamäki jyrkentyi hieman kolmannella neljänneksellä. Jalostusteollisuuteen luetuilla kahdella suurella ja pääomavaltaisella alalla eli öljytuotteiden ja metallien tuotannossa investoinnit ovat sen sijaan kasvaneet tuntuvasti. Kokonaisinvestointien tapahtunutta suurempaa investointien vähenemistä on kuitenkin eniten ehkäissyt investointien hyvin voimakas nousu terveydenhoidon alalla ja julkishallinnossa sekä myös koulutussektorilla.

Valtion budjettialojen investointien lisääntyminen on näkynyt myös investointien rahoituksessa, jossa julkisen talouden eri hallintotasojen eli lähinnä federaation ja alueiden budjeteista tuleva rahoitus on lisääntynyt voimakkaammin kuin noin kymmeneen vuoteen. Myös suurten ja keskisuurten yritysten omilla varoillaan rahoittamat investoinnit ovat taantuman keskellä säilyttäneet hyvin asemansa investointien selvästi suurimpana rahoituslähteenä. Tätä ovat jossakin määrin edesauttaneet hallituksen tukitoimet mm. valtion budjetista annettujen yritystukien muodossa, ja kaiken kaikkiaan yritysten pankeissa olevien varat ovat lisääntyneet entisestään tänä vuonna.

Investointien kehitys loppuvuoden aikana voi pysyä heikonpuoleisena, sillä teollisuudessa kapasiteetin käyttöaste on Rosstatin yritysseurannan mukaan matalimmillaan kymmeneen vuoteen. Venäjän keskuspankin mukaan heikkoa kehitystä ennakoi se, että mahdollisuudet muuttaa investointisuunnitelmia ja -sopimuksia ovat vielä tähän asti olleet varsin rajalliset.

Venäjällä valtion rooli investointien rahoituksessa on noussut tämän vuoden laman aikana (suurten ja keskisuurten yritysten sekä julkiset investoinnit)

202049_v2.png

Lähteet: Rosstat ja BOFIT.


Näytä viikkokatsaus 2020/48 Näytä viikkokatsaus 2020/50